1. spôsob: kopírovanie a presun

Power PointRovnako ako všetky aplikácie balíka Microsoft Office podporuje funkciu drag-and-drop, a preto do nej môžete vložiť obrázok jednoduchým pretiahnutím.

 1. Otvorte prezentáciu a kliknite ľavým tlačidlom myši (LMB) na miesto na snímke, kam chcete pridať obrázok.
 2. Výber miesta, kam chcete vložiť obrázok do prezentácie v PowerPointe

 3. Používanie systému „Prieskumník“ (kľúče „Win + E“ pre rýchly prístup) prejdite do priečinka, ktorý obsahuje požadovaný grafický súbor.

  Priečinok s obrázkami, ktorý sa má vložiť do prezentácie v PowerPointe

  Prečítajte si tiež: Ako otvoriť program Prieskumník súborov v systéme Windows 10

 4. Umiestnite okná správcu systémových súborov a Power Point vedľa neho, vyberte obrázok a presuňte ho na prezentáciu.

  Presuňte obrázok z priečinka v Prieskumníkovi súborov do aplikácie PowerPoint

  Ďalšou možnosťou je skopírovať a potom prilepiť obrázok - v tomto prípade ho vyberte v „Prieskumník“, použite klávesovú skratku „Ctrl + C“, prejdite na PP, kliknite na požadované miesto na snímke a stlačte „Ctrl + V“.

 5. Obrázok z Prieskumníka súborov bol pridaný do prezentácie v PowerPointe

  Obrázok bude pridaný do prezentácie. Ak je to potrebné, môžete ich presunúť, zmeniť ich veľkosť, orezať alebo použiť umelecké efekty - to všetko sa deje pomocou myši alebo nástrojov na karte „Format“.

  Nástroje na prezentáciu v PowerPointe

  Prečítajte si tiež:
  Ako orezať obrázok v programe PowerPoint
  Ako urobiť obrázok priehľadným v PowerPointe
  Ako zabaliť text okolo obrázka v PowerPointe

Metóda 2: Vložte obrázok

Okrem priameho pohybu je možné do aplikácie Power Point pridať obrázky aj ich vložením. Na tieto účely program poskytuje samostatný nástroj, pomocou ktorého môžete do prezentácie integrovať súbor z disku PC aj z Internetu.

Možnosť 1: Lokálny súbor

 1. Vyberte vhodné miesto pre obrázok v prezentácii, kliknite naň LMB a prejdite na kartu „Vložiť“.
 2. Prejdite na kartu Vložiť a pridajte obrázok do svojej prezentácie v PowerPointe

 3. Rozbaľte ponuku tlačidiel „Výkresy“ a vyberte „Toto zariadenie“.
 4. Prejdite na pridanie obrázka z disku PC do prezentácie v PowerPointe

 5. V okne systému „Prieskumník“ktorý sa otvorí, prejdite do adresára obsahujúceho obrázok, vyberte ho a stlačte „Vložiť“.
 6. Výber obrázka na disku počítača, ktorý sa má vložiť do prezentácie v PowerPointe

  Týmto je dokončená úloha vloženia lokálneho súboru, ale v aplikácii PowerPoint je k dispozícii niekoľko ďalších metód.

  Výsledok pridania obrázka z disku PC do prezentácie v PowerPointe

Vkladanie screenshotu

 1. Zopakujte kroky z prvého odseku predchádzajúcej inštrukcie.
 2. Prejdite na kartu Vložiť a do svojej prezentácie v PowerPointe pridajte snímku

 3. Rozbaľte ponuku tlačidiel „Momentka“ a urob to. V bloku „Dostupné okná“ zobrazí aktuálne otvorené okná, z ktorých je možné okamžite vytvoriť snímku obrazovky a pridať ju do prezentácie.

  K dispozícii sú okná programu PowerPoint, pomocou ktorých môžete vytvoriť snímku a pridať k svojej prezentácii

  Prečítajte si tiež:
  Ako urobiť snímku obrazovky v systéme Windows
  Kde sú screenshoty uložené v systéme Windows

 4. Ďalšou možnou možnosťou je nezávislé vytvorenie obrázka - na to je v ponuke rovnomenného tlačidla k dispozícii zodpovedajúca položka, Orezanie obrazovky.

  Orezajte obrazovku sami, urobte si snímku a pridajte ju do svojej prezentácie v PowerPointe

  Pred použitím si pripravte obrazovku - to, čo chcete zachytiť, by malo byť priamo za oknom aplikácie Power Point.

 5. Po výbere položky Orezanie obrazovky PowerPoint sa automaticky minimalizuje a okno za ním je rozmazané. Vyberte požadovaný fragment a sledujte ho pozdĺž obrysu,

  Samoobslužná snímka obrazovky, ktorú chcete pridať do prezentácie v PowerPointe

  potom bude snímka okamžite pridaná do prezentácie.

  Výsledok pridania snímky obrazovky do prezentácie v PowerPointe

Vložte fotoalbum
Okrem bežných miestnych súborov a snímok obrazovky môžete do aplikácie Power Point pridať aj celé albumy. Pre to:

 1. Po určení, kam pridať obrázky do prezentácie, prejdite na kartu „Vložiť“ a kliknite na tlačidlo „Fotoalbum“.
 2. Vytvorte fotoalbum a pridajte obrázky do svojej prezentácie v PowerPointe

 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, použite tlačidlo „Súbor alebo disk“.
 4. Pridajte obrázky do fotoalbumu v prezentácii PowerPoint

 5. Skrz „Prieskumník“ prejdite do priečinka obsahujúceho požadované obrázky, vyberte ich a stlačte „Vložiť“.
 6. Pridajte obrázky do fotoalbumu a vložte ich do prezentácie v PowerPointe

 7. Vybraté súbory sa pridajú do zoznamu „Kresby v albume“, v okne sa zobrazí posledný "Vyhliadka".
 8. Obrázky pridané do fotoalbumu v prezentácii programu PowerPoint

 9. Ak chcete s týmito obrázkami vykonať akékoľvek akcie, musíte ich označiť začiarknutím.

  Vyberte obrázok vo fotoalbume a upravte ho v prezentácii programu PowerPoint

  Ihneď potom bude k dispozícii presun a mazanie súborov v zozname, ich otáčanie a zmena kontrastu a jasu (vykonáva sa pre každý objekt zvlášť).

  Možnosti úprav fotografií pre fotoalbum v prezentácii v PowerPointe

  Dodatočne je možné vyrobiť „VŠETKY kresby sú čiernobiele“, pridať „Titulky pod VŠETKÝMI výkresmi“

  Ďalšie možnosti úprav obrázkov vo fotoalbume v prezentácii programu PowerPoint

  a "Vytvoriť nápis".

  Vytvorte titulok medzi obrázkami vo fotoalbume v prezentácii v PowerPointe

  Posledná vec, ktorú môžete v tomto okne urobiť, je definovať „Označenie albumu“... K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • „Kreslenie značiek“;
  • "Tvar rámu";
  • Možnosti rozloženia fotoknihy s obrázkami v prezentácii programu PowerPoint

  • „Téma“ (otvorí priečinok s príslušnou sadou na disku).
  • Výber témy, ktorú chcete vložiť do prezentácie v PowerPointe

   Všetky zmeny, presnejšie ich rozloženie, sa zobrazia v okne ukážky.

  Vytvorte fotoalbum s obrázkami v prezentácii v PowerPointe

  Po rozhodnutí o všetkých parametroch fotoalbumu kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“... Skontrolujte výsledok a keďže sa jedná iba o počiatočnú fázu práce, zmeňte ju v súlade s požiadavkami na prezentáciu.

 10. Výsledok pridania fotoalbumu s obrázkami do prezentácie v PowerPointe

  Je zrejmé, že každá fotografia v albume, ktorý vytvárate, bude samostatnou snímkou, ak ste nezmenili jej rozloženie. V opačnom prípade bude ich počet na jednej stránke zodpovedať číslu, ktoré ste zadali. Štítky sa pôvodne vytvárajú pomocou šablóny a po pridaní sa menia.

  Úpravy snímok z fotoalbumu v prezentácii v PowerPointe

  Prečítajte si tiež: Ako vložiť text do prezentácie v Power Pointe

  Táto metóda je vhodná na použitie, keď potrebujete do svojej prezentácie v PowerPointe pridať nielen niekoľko obrázkov naraz, ale aj použiť na ne všeobecné (alebo podobné) parametre.

Možnosť 2: Obrázky na internete

Aplikácie Microsoft Office a PowerPoint nie sú výnimkou, poskytujú možnosť vkladať obrázky z Internetu - nájdené v Bingu alebo uložené na osobné miesto OneDrive.

Hľadať v Bingu
Ak chcete nájsť vhodný obrázok pre svoju prezentáciu na internete, postupujte takto:

 1. Kliknutím na miesto pridáte súbor na snímku, prejdite na kartu „Vložiť“, rozbaľte ponuku tlačidiel „Výkresy“ a vyberte „Obrázky na internete“.
 2. Prejdite na položku Vložiť online obrázok do prezentácie v PowerPointe

 3. K čiare oproti nápisu „Vyhľadávanie obrázkov Bing“, zadajte dopyt, ktorý sa zhoduje s názvom alebo popisom súboru. Kliknite „Enter“ získať výsledky.
 4. Vyhľadajte obrázky v Bingu, ktoré chcete pridať do svojej prezentácie v PowerPointe

 5. V predvolenom nastavení sa vyhľadávanie vykonáva výlučne na obrázkoch s licenciou Creative Commons, to znamená, že nie sú chránené autorskými právami.

  Výsledok vyhľadávania PowerPoint pre obrázky, ktoré nie sú chránené autorskými právami

  Túto možnosť je možné deaktivovať, ale ako je uvedené v rozhraní programu, ste zodpovední za rešpektovanie práv ostatných používateľov.

 6. Dôsledky použitia obrázkov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, v PowerPointe

 7. Pre pohodlnejšie vyhľadávanie sú k dispozícii špeciálne filtre pozostávajúce z kategórií "Veľkosť", "Typ", „Rozloženie“, „Farba“.

  Filtre na ľahké vyhľadanie obrázkov v aplikácii Bing, ktoré sa dajú pridať do prezentácie v PowerPointe

  Ak do vyhľadávacieho poľa zadáte ďalší nadmerný rast a potom ho vynulujete (tlačidlo v tvare krížika) alebo stlačte "Späť", toto okno otvorí úvodnú stránku Obrázkov Bing zobrazujúcich predvolené kategórie.

 8. Vráťte sa na domovskú stránku Bingu a pridajte do svojej prezentácie v PowerPointe štandardné obrázky

  Kliknutím na niektorý z nich sa otvorí výstup grafických súborov zodpovedajúcich vybranej téme.

  Podávajte so štandardnými obrázkami Bing, ktoré pridáte do svojej prezentácie v PowerPointe

 9. Keď nájdete vhodný obrázok, vyberte ho a stlačte „Vložiť“.
 10. Výber a vloženie obrázka z aplikácie Bing do prezentácie v PowerPointe

  Nájdený obrázok sa pridá na prezentačnú snímku, po ktorej s ním môžete pracovať.

  Výsledok pridania obrázka nájdeného v Bingu do prezentácie v PowerPointe

OneDrive
Ak používate proprietárnu cloudovú službu Microsoft a okrem iných súborov do nej ukladáte obrázky, ktoré by ste chceli použiť vo svojej prezentácii, pridajte ich pomocou nasledujúceho algoritmu:

 1. Zopakujte kroky z prvého odseku predchádzajúcej inštrukcie.
 2. Prejdite na položku Vložiť online obrázok do prezentácie v PowerPointe

 3. V okne „Obrázkové vložky“ kliknite na nápis "Prehľad"nachádza sa oproti bodu OneDrive - osobné.
 4. Pridajte obrázky z OneDrive do svojej prezentácie v PowerPointe

 5. Prejdite do priečinka obsahujúceho požadovaný obrázok,

  Vyberte priečinok na OneDrive a pridajte obrázok do svojej prezentácie v PowerPointe

  zvýraznite ju a stlačte „Vložiť“.

 6. Vyberte a vložte obrázok z OneDrive do prezentácie v PowerPointe

  Keďže sa tieto súbory sťahujú z webu, ich pridanie do dokumentu môže chvíľu trvať, v závislosti od veľkosti a množstva.

  Výsledok pridania obrázka z OneDrive do prezentácie v PowerPointe

  Keď už hovoríme o množstve, obrázky nájdené na internete aj obrázky uložené vo OneDrive je možné vložiť do prezentácie nielen po jednom, ale aj po jednom. V obidvoch prípadoch stačí najskôr zvoliť prvý kliknutím na neho pomocou LMB a následným podržaním klávesu „Ctrl“, označte zvyšok alebo pomocou „Shift“ uveďte rozsah.

  Vložte viac obrázkov z OneDrive do prezentácie v PowerPointe

  Prečítajte si tiež: Ako vložiť animáciu do prezentácie v Power Pointe