Takmer každý používateľ operačného systému Windows 7 z času na čas čelí potrebe prezerania fotografií uložených na lokálnom alebo vymeniteľnom médiu. Vo väčšine prípadov tento proces nie je vôbec náročný a vstavaný prehliadač snímok eliminuje potrebu inštalovať softvér tretích strán. Niektorí používatelia však stále majú problémy, keď sa neotvoria všetky alebo iba niektoré obrázky. V rámci dnešného článku chceme hovoriť o dostupných metódach riešenia tejto situácie.

Riešenie problémov s otváraním obrázkov v systéme Windows 7

Nižšie uvedené spôsoby sme usporiadali podľa zložitosti vykonania a efektívnosti. Bolo to urobené tak, aby ste pomocou výčtu mohli rýchlo a ľahko nájsť vhodnú možnosť. Na riešenie vzniknutej ťažkosti nebude možné dať jednoznačnú odpoveď, pretože sa nezaobíde bez predbežnej diagnostiky systému. V tejto súvislosti odporúčame začať s prvou metódou, postupne prejsť na ďalšiu, ak nie je pozorovaný žiadny výsledok.

Metóda 1: Kontrola prípon súborov a čistenie systému antivírusom

Za vzniknuté ťažkosti môžu často z akéhokoľvek dôvodu vírusy, ktoré sa dostali k počítaču. V takýchto prípadoch sú šifrované pod zámienkou bežných súborov, pričom sa menia ich prípony alebo iné parametre. Napríklad pri pokuse o spustenie obrázka iba vyprovokujete proces zodpovedný za šírenie vírusu, ale samotný obrázok sa neotvorí. Z tohto dôvodu musíte najskôr skontrolovať, ktoré formáty majú problematické súbory, čo je najjednoduchší spôsob, ako to urobiť:

 1. Otvorte ponuku „Štart“ a v zozname vpravo vyberte „Ovládací panel“.
 2. Prejdite na Ovládací panel systému Windows 7 a opravte problémy s otváraním fotografií

 3. Tu vás sekcia zaujala „Nastavenia priečinkov“.
 4. Prejdite na možnosti priečinkov a povoľte zobrazovanie prípon súborov v systéme Windows 7

 5. V okne, ktoré sa otvorí, prejdite na kartu "Vyhliadka".
 6. Prejdite na kartu Zobraziť v Nastaveniach možností priečinka v systéme Windows 7

 7. Choďte do zoznamu „Extra možnosti“ a zrušte začiarknutie riadku Skryť prípony pre registrované typy súborov.
 8. Povolenie zobrazenia prípon súborov pomocou možností priečinka v systéme Windows 7

 9. Použite zmeny a zatvorte okno.
 10. Uloženie zmien po nastavení možností priečinka na zobrazenie prípon súborov v systéme Windows 7

 11. Teraz môžete otvoriť adresár, kde sú fotografie uložené, aby ste videli typ každej z nich. Ak náhle niečo nezodpovedá štandardným parametrom obrázkov (PNG, JPEG, JPG a ďalších), budete sa musieť uchýliť k použitiu antivírusu.
 12. Prezeranie prípon súborov s obrázkami po vykonaní zmien v systéme Windows 7

Na ochranu proti škodlivým prvkom môžete použiť ochranu nainštalovanú v počítači alebo zvoliť akýkoľvek iný softvér. Po dokončení kontroly sa na obrazovke zobrazia informácie o detekovaných a odstránených vírusoch. Infikované súbory sa niekedy obnovia, ale ak boli vážne poškodené, budete sa musieť s obrázkami rozdeliť. Podrobné pokyny na splnenie tejto úlohy nájdete v materiáli nižšie.

Viac informácií: Boj proti počítačovým vírusom

Metóda 2: nastavenie asociácií súborov

Naj banálnejšou a najjednoduchšou radou, ktorá sa objaví, keď dôjde k takýmto problémom, je kontrola spojenia objektov. Je dosť možné, že z nejakého dôvodu diváci obrázkov jednoducho prestanú správne interagovať s existujúcimi mediálnymi súbormi a ignorujú ich príponu. Potom budete musieť ručne skontrolovať a zmeniť parametre „Ovládací panel“.

 1. V tejto ponuke kliknite na "Základné programy".
 2. Prejdite na predvolené nastavenie programu pomocou ovládacieho panela v systéme Windows 7

 3. Tu kliknite na túto možnosť "Nastavenie predvolených programov".
 4. Otvorenie ponuky predvolených nastavení združení súborov pomocou ovládacieho panela v systéme Windows 7

 5. Vľavo vyberte nainštalovaný prehliadač. Ak používate štandardný softvér, zvýraznite ho.
 6. Výber prehliadača fotografií na nastavenie asociácií súborov v systéme Windows 7

 7. Ak chcete skontrolovať aktuálne typy súborov, kliknite na „Vybrať predvolené hodnoty pre tento program“.
 8. Chystáme sa nastaviť asociácie typov súborov pre prehliadač fotografií v systéme Windows 7

 9. Začiarknite všetky políčka, ak niektoré alebo všetky chýbajú, a potom kliknite na „Uložiť“.
 10. Po nastavení predvolených priradení súborov v systéme Windows 7 uložte zmeny

 11. Potom znova kliknite na špeciálne tlačidlo a priraďte tento nástroj ako predvolený nástroj.
 12. Tlačidlo na výber predvoleného prehliadača fotografií v systéme Windows 7

Teraz môžete bezpečne pokračovať v testovaní prezerania fotografií. Nie je potrebné reštartovať počítač, pretože zmeny sa prejavia v aktuálnej relácii.

Metóda 3: Úpravy prístupových práv

S chybou nedostatku potrebných práv pri otváraní obrázkov sa stretávajú hlavne používatelia, ktorí si práve nainštalovali operačný systém. Faktom je, že niekedy sú objekty pridelené určitému vlastníkovi, čo znamená zavedenie určitých obmedzení prístupu. Pri pohľade na nového používateľa môže operačný systém vydať chybu, ktorá zakáže prezeranie fotografie. Je tiež potrebné poznamenať, že výskyt takéhoto problému je niekedy spojený s pôsobením vírusov, preto vykonajte metódu až po dôkladnom vyčistení systému.

 1. Najskôr vypnime funkciu Sprievodcu zdieľaním, aby sme neskôr uľahčili udeľovanie potrebných práv. Objavte „Ovládací panel“ a tu choď do menu „Nastavenia priečinkov“.
 2. Ak chcete zakázať Sprievodcu zdieľaním v systéme Windows 7, prejdite na možnosti priečinkov

 3. Na karte "Vyhliadka" zrušte začiarknutie políčka Použiť sprievodcu zdieľaním (odporúčané)a potom použite zmeny.
 4. Deaktivujte funkciu Sprievodca zdieľaním pomocou Možnosti priečinka v systéme Windows 7

 5. Nájdite priečinok s fotografiami, ktoré sa neotvoria. Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
 6. Otvorenie kontextovej ponuky priečinka s obrázkami v systéme Windows 7

 7. V kontextovej ponuke, ktorá sa otvorí, prejdite na „Vlastnosti“.
 8. V kontextovej ponuke systému Windows 7 prejdite na vlastnosti priečinka s obrázkami

 9. Presunúť do sekcie „Bezpečnosť“.
 10. Prejdite do časti Zabezpečenie cez vlastnosti priečinka s obrázkami v systéme Windows 7

 11. Tu kliknite na „Dodatočne“.
 12. Prejdite do časti Rozšírené nastavenia zabezpečenia priečinka Obrázky v systéme Windows 7

 13. Otvorte kartu „Vlastník“.
 14. Prejdite na vlastníka priečinka Obrázok v systéme Windows 7

 15. Kliknutím na príslušné tlačidlo prejdite na zmenu majiteľa.
 16. V systéme Windows 7 sa otvára ponuka výberu vlastníka priečinka s obrázkami

 17. Meno vlastníka môžete vybrať z poskytnutého zoznamu, často však požadovaný účet chýba, takže musíte otvoriť samostatné menu.
 18. Výber používateľa na nastavenie vlastníka priečinka s obrázkami v systéme Windows 7

 19. Najjednoduchším spôsobom nie je zadať meno ručne, ale použiť automatické vyhľadávanie prechodom na rozšírené možnosti.
 20. Pri prispôsobovaní priečinka vo Windows 7 sa otvára okno Rozšírené vlastnosti výberu používateľov

 21. zatlačte na "Vyhľadávanie"spustíte požadovanú operáciu.
 22. Začnite vyhľadávať miestnych používateľov pri konfigurácii priečinka v systéme Windows 7

 23. V zobrazenom zozname vyberte vhodný názov účtu dvojitým kliknutím.
 24. Výber používateľov prostredníctvom výsledkov vyhľadávania pri konfigurácii priečinkov v systéme Windows 7

 25. Použite zmeny.
 26. Uplatnenie zmien po nastavení vlastníka priečinka v systéme Windows 7

 27. Dostanete upozornenie, že sa zmenil vlastník objektu.
 28. Oznámenie o úspešnej zmene vlastníka priečinka v systéme Windows 7

Potom, ak problém skutočne bol v prípade absencie požadovaných práv, mal by byť úspešne vyriešený a obrázky sa bez problémov otvoria.

Metóda 4: Skontrolujte integritu systémových súborov

Plynule prechádzame k metódam, ktoré sa nie vždy ukážu ako účinné a ktoré je z niektorej strany tiež ťažké vykonať. Prvou takouto možnosťou je automatické skenovanie systému na integritu súborov pomocou predvolených nástrojov a je vhodná v situáciách, keď sa na počítači pomocou rôznych nástrojov na prezeranie neotvára žiadna fotografia. Na začiatok by ste mali použiť utilitu SFC, o ktorej si môžete prečítať v rozšírenej podobe v samostatnom článku na našej webovej stránke kliknutím na odkaz nižšie.

Spustenie kontroly operačného systému na kontrolu integrity systémových súborov v systéme Windows 7

Viac informácií: Obnovte systémové súbory v systéme Windows 7

Počas skenovania venujte zvýšenú pozornosť upozorneniam na obrazovke. Ak bude úspešný, dostanete príslušnú správu a ak sa vyskytnú chyby, bude obsah vyzerať takto: Program Windows Resource Protection našiel poškodené objekty, niektoré však nemohol opraviť... To znamená, že boli poškodené komponenty systému a s ich obnovou sa vyrovná iba obslužný program DISM, ktorého interakcii sa budeme venovať neskôr v ďalšom článku. Až po úspešnom dokončení DISM by ste mali prejsť na SFC spustením opätovného skenovania.

Viac informácií: Opravte poškodené komponenty vo Windows 7 pomocou programu DISM

Metóda 5: Úpravy nastavení registra (pre Windows 7 x64)

Nakoniec sme nechali najťažšiu metódu, ktorá sa ukazuje ako efektívna hlavne pri problémoch so štandardným prehliadačom fotografií. V prípade zlyhania v registri je však dosť možné, že pri používaní softvéru od iného výrobcu, ktorý vychádza z algoritmov fungovania predvoleného nástroja, nastanú problémy. V nadpise sme špecifikovali, že táto možnosť je vhodná iba pre majiteľov 64-bitového OS. To je spôsobené skutočnosťou, že v tejto bitovosti je duplikácia knižnice DLL zodpovednej za asociácie mediálnych súborov. V 32-bitových verziách neexistuje alternatíva, takže táto metóda nie je vhodná.

Všetky nasledujúce kroky vykonajte iba na svoje vlastné riziko.Ak dôjde k chybám, môžu sa vyskytnúť problémy s prevádzkou operačného systému, ako aj chyby pri jeho spustení. Ak sa stále rozhodnete pre radikálnu metódu, je lepšie pripraviť si bod obnovenia vopred.

Viac informácií: Ako vytvoriť bod obnovenia v systéme Windows 7

 1. Spustite obslužný program „Spustiť“ štandardná kombinácia klávesov Win + R... V riadku zadajte regedit a kliknite na Zadajte.
 2. Spustenie editora databázy Registry na úpravu priradenia súborov v systéme Windows 7

 3. Choďte po ceste HKEY_CLASSES_ROOTjpegfileShellopencommand.
 4. Navigácia v ceste asociácie súborov PNG pomocou editora databázy Registry v systéme Windows 7

 5. Dvojitým kliknutím na príslušnú možnosť otvoríte jej vlastnosti.
 6. Výber možnosti úpravy asociácie pre súbory PNG pomocou editora databázy Registry v systéme Windows 7

 7. Zmeňte hodnotu na rundll32.exe "C: WINDOWSSysWOW64shimgvw.dll", ImageView_Fullscreen% 1 a akciu potvrďte kliknutím na „OK“.
 8. Zmeňte hodnotu priradenia súborov PNG pomocou Editora databázy Registry v systéme Windows 7

 9. Ďalej otvorené Príkaz HKEY_CLASSES_ROOTpngfileShellopen.
 10. Prejdite na Edit File Association for JPG in Windows 7 Editor Editor

 11. Tu tiež prejdite na vlastnosti zobrazeného parametra.
 12. Výber možnosti úpravy asociácie súborov JPG prostredníctvom editora databázy Registry systému Windows 7

 13. Nastavte hodnotu rundll32.exe "C: WINDOWSSysWOW64shimgvw.dll", ImageView_Fullscreen% 1.
 14. Zmena priradenia súborov JPG pomocou editora databázy Registry v systéme Windows 7

 15. Nájdite kľúč ako posledné združenie HKEY_CLASSES_ROOTPhotoViewer.FileAssoc.Jpegshellopencommand.
 16. Postupujte podľa cesty v editore databázy Registry a zmeňte priradenie súborov JPEG v systéme Windows 7

 17. Rovnakým spôsobom otvorte vlastnosti parametra.
 18. Výber možnosti úpravy asociácie súborov JPEG v systéme Windows 7 prostredníctvom editora databázy Registry

 19. Zmeňte hodnotu na rundll32.exe "C: WINDOWSSysWOW64shimgvw.dll", ImageView_Fullscreen% 1.
 20. Zmeňte priradenie súborov JPEG pomocou Editora databázy Registry v systéme Windows 7

Vykonané zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača. Až potom pokračujte v testovaní otvárania obrázkov pomocou použitého softvéru.

Teraz poznáte všetky základné metódy riešenia problémov so prezeraním fotografií v systéme Windows 7. Ako vidíte, algoritmus každej metódy sa radikálne líši, rovnako ako úroveň efektívnosti v určitých situáciách. Ďalej si všimneme, že ak tento problém stále pretrváva, odporúča sa vrátiť sa k zálohe, keď všetko stále fungovalo normálne, alebo si môžete na prezeranie obrázkov zvoliť program tretej strany. Ak zálohovanie neexistuje, zostáva iba preinštalovať operačný systém v prípade chýb s otvorením úplne každého obrázka.

Prečítajte si tiež:
Obnovenie systému v systéme Windows 7
Výber prehliadača fotografií
Preinštalujte systém Windows 7 bez disku a jednotky flash