Hlavná služba zodpovedná za zvuk v počítačoch s operačným systémom Windows 7 je "Windows Audio" . Ale stane sa, že tento prvok je vypnutý kvôli poruche alebo jednoducho nefunguje správne, čo znemožňuje počúvať zvuk v počítači. V takýchto prípadoch musíte spustiť alebo reštartovať. Pozrime sa, ako to možno urobiť.

Prečítajte si tiež: Prečo v počítači so systémom Windows 7 nie je žiadny zvuk

Aktivácia "Windows Audio"

Ak ste z nejakého dôvodu ste deaktivovali funkciu "Windows Audio" , potom v okne "Notification Panel" v blízkosti ikony vo forme reproduktora sa v červenom kruhu zobrazí biely kríž. Keď umiestnite kurzor na túto ikonu, zobrazí sa správa, ktorá hovorí: "Audio služba nie je spustená . " Ak sa to stane bezprostredne po zapnutí počítača, je už príliš skoro, aby ste sa mohli obávať, pretože prvok systému môže jednoducho ešte nie je spustený a bude aktivovaný v blízkej budúcnosti. Ale ak kríž nezmizne a po niekoľkých minútach z počítača, a preto nie je žiaden zvuk, potom problém musí byť vyriešený.

Správy, že služba Audio Services nie je v systéme Windows 7 spustená

Existuje niekoľko spôsobov aktivácie "Windows Audio" a najčastejšie to pomáha najjednoduchším. Existujú však aj situácie, v ktorých môže byť služba spustená, a to iba pomocou špeciálnych možností akcie. Pozrime sa na všetky možné spôsoby riešenia problému, ktorý je v súčasnom článku.

Metóda 1: "Modul na riešenie problémov"

Najobvyklejší spôsob riešenia problému, ak si všimnete ikonu prečiarknutia reproduktora v zásobníku, je použitie modulu na riešenie problémov .

 1. Kliknite na ľavé tlačidlo myši ( LMB ) na ikone prečiarknutú v paneli "Oznámenie" vyššie.
 2. Kliknutím na ikonu zásobníka v systéme Windows 7

 3. Potom sa spustí "modul na riešenie problémov" . Nájde problém, a to zistiť, že jeho príčina je nepracovná služba a spustí ju.
 4. Nástroj na detekciu problémov spustený v systéme Windows 7

 5. Potom sa v poli objaví správa, v ktorej sa uvádza, že modul "Riešenie problémov" bol opravený pre systém. Zobrazí sa aj aktuálny stav riešenia problému - "Pevné" .
 6. Problémy vyriešil Modul na riešenie problémov v systéme Windows 7

 7. Preto bude znova spustené "Windows Audio" , čo je tiež indikované nedostatkom kríža na ikone v zásobníku.

Kríž na ikone zvuku v zásobníku chýba v systéme Windows 7

Metóda 2: "Správca služieb"

Ale bohužiaľ, vyššie opísaná metóda nie vždy funguje. Niekedy môže chýbať aj hovorca na paneli upozornení . V tomto prípade musíte použiť iné spôsoby riešenia problému. Okrem iného je najbežnejšou metódou umožnenia zvukovej služby manipulácia prostredníctvom služby "Service Manager" .

 1. Najprv musíte prejsť na "Dispečer" . Kliknite na položku "Štart" a prejdite na položku "Ovládací panel" .
 2. Prejdite na ovládací panel z ponuky Štart v systéme Windows 7

 3. Kliknite na položku " Systém a zabezpečenie" .
 4. Prejdite do časti Systém a zabezpečenie v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

 5. V nasledujúcom okne kliknite na "Správa" .
 6. Prejdite do sekcie Administrácia v časti Systém a zabezpečenie v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

 7. Okno "Správa" sa otvorí so zoznamom systémových nástrojov. Zvoľte "Služby" a kliknite na toto meno.

  Prejdite na Správcu služieb v sekcii Administrácia ovládacieho panela v systéme Windows 7

  K dispozícii je aj rýchlejšia možnosť spustenia správneho nástroja. Ak to chcete urobiť, stlačte kláves Win + R. "Run" zadajte:

  services.msc

  Kliknite na tlačidlo OK .

 8. Prejdite do Správcu služieb zadaním príkazu v okne Spustiť v systéme Windows 7

 9. Spustí sa "Správca služieb" . V zozname, ktorý je zobrazený v tomto okne, musíte nájsť položku "Windows Audio" . Ak chcete zjednodušiť vyhľadávanie, môžete vytvoriť zoznam v abecednom poradí. Jednoducho kliknite na názov stĺpca "Name" . Po nájdení položky, ktorú potrebujete, pozrite si stav "Windows Audio" v stĺpci "Status" . Musí existovať stav "Beh" . Ak nie je žiadny stav, znamená to, že objekt je zakázaný. Stĺpec "Typ spustenia" by mal byť nastavený na hodnotu "Automaticky" . Ak je stav nastavený na možnosť Zakázané , znamená to, že služba sa nezačína s operačným systémom a musí sa aktivovať manuálne.
 10. Služba Windows Audio Service je zakázaná v Správcovi služieb v systéme Windows 7

 11. Ak chcete situáciu opraviť, kliknite na tlačidlo "Windows Audio" LMB .
 12. Prejdite na položku Vlastnosti zvuku systému Windows vo Správcovi služieb v systéme Windows 7

 13. Otvorí sa okno Windows Audio Properties. Do poľa "Typ spustenia" vyberte položku "Automatické" . Kliknite na tlačidlo "Použiť" a "OK".
 14. Okno so zvukovými vlastnosťami systému Windows v systéme Windows 7

 15. Služba sa teraz spustí automaticky po spustení systému. Ak chcete ho aktivovať, musíte počítač reštartovať. Ale to nie je potrebné. Môžete vybrať názov "Windows Audio" av ľavej časti okna " Správca služieb" kliknite na tlačidlo "Štart" .
 16. Spustenie služby Windows Audio Service v Správcovi služieb systému Windows 7

 17. Postup štartovania prebieha.
 18. Ako spustiť službu Windows Audio v Správcovi služieb systému Windows 7

 19. Po aktivácii sa zobrazí "Windows Audio" v stĺpci "Stav" má stav "Spustenie" av stĺpci "Typ spustenia" - stav "Automaticky" .

Služba Windows Audio Service sa začala vo Správcovi služieb v systéme Windows 7

Existuje však aj situácia, keď všetky stavy v "Správcovi služieb" naznačujú, že funguje "Windows Audio" , ale nie je tam žiadny zvuk a v zásobníku je ikona reproduktora s krížikom. To znamená, že služba nefunguje správne. Potom ho musíte reštartovať. Ak to chcete urobiť, vyberte názov "Windows Audio" a kliknite na tlačidlo "Reštartovať" . Po ukončení procesu reštartu skontrolujte stav ikony v zásobníku a schopnosť počítača prehrávať zvuk.

Reštartujte službu zvuku systému Windows v Správcovi služieb systému Windows 7

Metóda 3: "Konfigurácia systému"

Ďalšou možnosťou je spustenie zvuku pomocou nástroja nazvaného "Konfigurácia systému" .

 1. Prejdite na uvedený nástroj pomocou "Ovládacieho panela" v časti "Správa" . O tom, ako sa tam dostať, bolo povedané počas diskusie o cestách č . 2 . Takže v okne "Administrácia" kliknite na "Konfigurácia systému" .

  Prejdite do okna Konfigurácia systému v časti Administrácia v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

  Môžete tiež prejsť na nástroj, ktorý potrebujete, pomocou nástroja "Spustiť" . Zavolajte ho stlačením Win + R. Zadajte príkaz:

  msconfig

  Kliknite na tlačidlo "OK" .

 2. Prejdite do okna Konfigurácia systému zadaním príkazu v okne Spustiť v systéme Windows 7

 3. Po spustení okna "Systémové konfigurácie" prejdite do sekcie "Služby" .
 4. Prejdite na kartu Služby v okne System Configuration (Konfigurácia systému) v systéme Windows 7

 5. V zozname nájdite názov "Windows Audio" . Pre rýchlejšie vyhľadávanie vytvorte zoznam v abecednom poradí. Za týmto účelom kliknite na názov poľa "Služby" . Po vyhľadaní požadovanej položky začiarknite políčko vedľa nej. Ak je kliešť, potom najprv ho odstráňte a potom ho znovu vložte. Potom kliknite na tlačidlo "Použiť" a "OK" .
 6. Karta Služby v okne Konfigurácia systému v systéme Windows 7

 7. Ak chcete povoliť službu týmto spôsobom, musíte systém reštartovať. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete reštartovať počítač teraz alebo neskôr. V prvom prípade kliknite na tlačidlo "Reštartovať" av druhom prípade "Ukončiť bez reštartu" . Pri prvej voľbe nezabudnite uložiť všetky neuložené dokumenty a zavrieť programy pred kliknutím.
 8. Dialógové okno s otázkou reštartovania systému v systéme Windows 7

 9. Po reštarte bude aktívna funkcia "Windows Audio" .

Zároveň je potrebné poznamenať, že v okne "Konfigurácia systému " jednoducho nie je možné nájsť názov "Windows Audio" . Môže sa to stať, ak je v aplikácii "Správca služieb" sťahovanie tohto objektu zakázané, to znamená, že v poli "Typ spustenia" je nastavená možnosť "Zakázané" . Následne nebude spustenie cez "Konfiguráciu systému" možné.

Opatrenia na riešenie tohto problému prostredníctvom "Konfigurácie systému" sú vo všeobecnosti menej výhodné ako manipulácie prostredníctvom služby "Service Manager" , pretože po prvé sa požadovaná položka nemusí zobraziť v zozname a po druhé dokončenie postupu vyžaduje reštart počítača ,

Metóda 4: Príkazový riadok

Riešenie problému, ktorý skúmame, je možné vykonať zadaním príkazu v príkazovom riadku .

 1. Nástroj pre úspešné vykonanie úlohy musí byť spustený s administrátorskými právami. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy .
 2. Prejdite do ponuky Všetky programy v ponuke Štart v systéme Windows 7

 3. Nájdite adresár "Štandard" a kliknite na jeho názov.
 4. Prejdite do priečinka Štandard prostredníctvom ponuky Štart v systéme Windows 7

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši ( PCM ) pod slovom "Príkazový riadok" . V ponuke kliknite na položku Spustiť ako správca .
 6. Spustenie príkazového riadku ako správcu s kontextovou ponukou cez ponuku Štart v systéme Windows 7

 7. "Príkazový riadok" sa otvorí . Zadajte v ňom:

  net start audiosrv

  Kliknite na položku Zadajte .

 8. Zadajte príkaz v príkazovom riadku v systéme Windows 7

 9. Požadovaná služba sa spustí.

Služba Windows Audio bola spustená prostredníctvom príkazového riadka v systéme Windows 7

Táto metóda tiež nebude fungovať, ak je spustenie štartu "Windows Audio" vypnuté v "Správcovi služieb " , ale na rozdiel od predchádzajúcej metódy sa nevyžaduje reštartovanie.

Lekcia: Otvorenie "príkazového riadku" v systéme Windows 7

Metóda 5: Správca úloh

Ďalšia metóda aktivácie prvku systému popísaného v súčasnom článku sa vykonáva cez "Správcu úloh" . Táto metóda funguje aj len vtedy, ak pole "Typ spustenia" nie je vo vlastnostiach objektu nastavené na hodnotu "Disabled" .

 1. Najprv musíte aktivovať "Správcu úloh" . Môžete to urobiť zadaním klávesov Ctrl + Shift + Esc . Ďalšia verzia spustenia zahŕňa kliknutie na PCM na paneli úloh . V ponuke, ktorá sa otvorí, zvoľte "Spustiť správcu úloh" .
 2. Spustite správcu úloh prostredníctvom kontextového menu na hlavnom paneli v systéme Windows 7

 3. Správca úloh je spustený. Na ľubovoľnej karte, ktorá bola otvorená, a tento nástroj sa otvorí v sekcii, kde sa práca naposledy dokončila, prejdite na kartu Služby .
 4. Prejdite na kartu Služby v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 5. Ak prejdete na pomenovanú sekciu, musíte nájsť v zozname názov "Audiosrv" . Bude to jednoduchšie, ak zoradíte zoznam v abecednom poradí. Ak to chcete urobiť, kliknite na názov tabuľky "Name" . Po nájdení objektu venujte pozornosť stavu v stĺpci "Stav" . Ak je stav nastavený na "Zastavený" , znamená to, že je položka zakázaná.
 6. Služba Windows Audio Service je zastavená v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 7. Kliknite na PCM v časti "Audiosrv" . Vyberte možnosť Spustiť službu .
 8. Spustite službu Windows Audio pomocou kontextovej ponuky v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 9. Je však možné, že požadovaný objekt sa nespustí, ale objaví sa okno, v ktorom je informovaný, že operácia nebola vykonaná, pretože prístup bol zamietnutý. V tomto okne kliknite na tlačidlo "OK" . Problém môže byť spôsobený tým, že správca úloh nie je aktivovaný v mene správcu. Ale je možné ho vyriešiť priamo cez rozhranie "Dispatcher" .
 10. Prístup bol odmietnutý pri spustení programu Windows Audio Service z kontextového menu v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 11. Prejdite na kartu "Procesy" a kliknite na tlačidlo "Zobraziť procesy všetkých používateľov" v dolnej časti. Takže správca úloh dostane administrátorské práva.
 12. Povolenie zobrazenia procesov všetkých používateľov na karte Procesy v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 13. Teraz sa vráťte do sekcie "Služby" .
 14. Vráťte sa do sekcie Služby správcu úloh v systéme Windows 7

 15. Nájdite "Audiosrv" a kliknite na ňu PCM . Zvoľte možnosť "Spustiť službu" .
 16. Spustite službu Windows Audio so správcovskými právami prostredníctvom kontextovej ponuky v Správcovi úloh v systéme Windows 7

 17. Otvorí sa "Audiosrv" , ktorý bude označený vzhľadom na stav "Works" v stĺpci "Status" .

Služba Windows Audio Service sa spúšťa v Správcovi úloh v systéme Windows 7

Ale môžete zlyhať znova, pretože dostanete úplne rovnakú chybu ako prvýkrát. To s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že vlastnosti "Windows Audio" majú typ štartu "Odpojený" . V takomto prípade sa aktivácia uskutoční iba prostredníctvom "Správcu služieb" , tj použitím metódy 2 .

Lekcia: Ako otvoriť "Správcu úloh" v systéme Windows 7

Metóda 6: Aktivujte súvisiace služby

Ale taktiež sa stane, že keď jedna z vyššie uvedených metód nefunguje. To môže byť spôsobené tým, že niektoré súvisiace služby sú vypnuté a to následne po spustení programu Windows Audio vedie k chybe 1068, ktorá sa zobrazí v informačnom okne. Tiež môžu byť spojené s týmito chybami: 1053, 1079, 1722, 1075. Na vyriešenie problému je potrebné aktivovať postihnuté deti.

Dialógové okno, ktoré vás informuje, že Windows Audio Service sa nemôže spustiť v systéme Windows 7

 1. Prejdite do časti "Správca služieb" pomocou jednej z možností, ktoré boli popísané pri posúdení metódy 2 . Najprv hľadajte názov "Plánovač multimediálnych tried" . Ak je tento prvok zakázaný a toto, ako už vieme, možno rozpoznať podľa stavu v súlade s jeho menom, prejdite na vlastnosti kliknutím na meno.
 2. Prejdite na Vlastnosti služby Plánovač triedy médií vo Správcovi služieb v systéme Windows 7

 3. V okne vlastností "Plánovač tried multimédií" v poli "Typ spustenia" zvoľte možnosť "Automaticky" a potom kliknite na tlačidlo "Použiť" a "OK" .
 4. Plánovač vlastností Windows Media v systéme Windows 7

 5. Vrátite sa do okna "Dispečer", vyberte názov "Plánovač triedy multimédií" a kliknite na tlačidlo "Štart" .
 6. Spustenie služby Media Class Planner v Správcovi služieb systému Windows 7

 7. Teraz sa pokúste aktivovať "Windows Audio" , dodržiavajúc algoritmus akcií, ktoré boli zadané v režime 2 . Ak to nefunguje, venujte pozornosť nasledujúcim službám:
  • Diaľkové volanie procedúr;
  • výživa;
  • Prostriedky na konštrukciu koncových bodov;
  • Plug and Play.

  Zahrňte tie položky z tohto zoznamu, ktoré sú zakázané, rovnakým spôsobom, ako bolo aktivované "Plánovač triedy multimédií" . Potom skúste reštartovať systém Windows Audio . Tentoraz by nemal byť žiadny zlyhanie. Ak táto metóda nefunguje, znamená to, že dôvod je oveľa hlbší ako téma uvedené v tomto článku. V takomto prípade môžete poradiť len aby ste pokúsili vrátiť systém na posledný správne fungujúci bod obnovenia, alebo v prípade jeho neprítomnosti preinštalovať operačný systém.

Existuje niekoľko spôsobov, ako spustiť systém Windows Audio . Niektoré z nich sú univerzálne, napr. Od "Správcu služieb" . Iné môžu byť implementované iba vtedy, ak existujú určité podmienky, napríklad akcie prostredníctvom "príkazového riadku" , "Správcu úloh" alebo "konfigurácie systému" . Samostatne je potrebné spomenúť špeciálne prípady, kedy je na vykonanie úlohy špecifikovanej v tomto článku potrebné aktivovať rôzne detské služby.