Tento návod vám pomôže nastaviť štýly vo Photoshope CS6. Pre iné verzie bude algoritmus rovnaký.

Najskôr si stiahnite súbor s novými štýlmi z internetu a rozbaľte ho, ak je archivovaný.

Potom otvorte aplikáciu Photoshop CS6 a prejdite do hlavnej ponuky v hornej časti obrazovky na karte "Upraviť - Predvoľby - Spravovať súpravy" (Edit - Preset Manager).

Spravovanie množín v programe Photoshop

Zobrazí sa takéto okno:

Spravovanie množín vo Photoshope (2)

Kliknite na malú čiernu šípku a zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, kliknutím ľavým tlačidlom myši vyberte druh doplnku - Štýly:

Načítavanie štýlov vo Photoshope

Ďalej stlačíme tlačidlo "Načítať" (načítať).

Zobrazí sa nové okno. Tu zadáte adresu stiahnutého súboru so štýlmi. Tento súbor sa nachádza na ploche alebo je umiestnený v špeciálnom priečinku na prevzatie doplnkov. V mojom prípade sa súbor nachádza v priečinku "Photoshop_styles" na pracovnej ploche:

Nahrávanie štýlov vo Photoshope (2)

Znova stlačte tlačidlo "Načítať" .

Teraz v dialógovom okne "Manage Sets" môžete na konci súboru vidieť nové štýly, ktoré sme práve nahrali:

Nahrávanie štýlov vo Photoshope (3)

Poznámka: Ak existuje veľa štýlov, posuňte lištu posunu nadol a na konci zoznamu budú viditeľné nové.

To je všetko, program Photoshop skopíroval zadaný súbor so štýlmi v jeho súprave. Môžete to použiť!

To je všetko, program Photoshop skopíroval zadaný súbor so štýlmi v jeho súprave. Môžete to použiť!