Kľúčom k peknému hraniu na gitaru, okrem priamej schopnosti zvládnuť tento hudobný nástroj, je aj jeho správne ladenie. Špeciálny softvér, ktorý je určený na zjednodušenie a maximalizáciu automatizácie prispôsobenia, môže poskytnúť významnú pomoc v tomto procese. Významným zástupcom tejto kategórie softvéru je program "Nastavenie 6-strunovej gitary".

Nastavenie hudobného nástroja

Práca programu spočíva v preskúmaní zvuku prijímaného mikrofónom podobnosti, ktorá zodpovedá určitej poznámke. Výsledky tejto činnosti sú dané softvérovým produktom vo forme stupnice, ktorá ukazuje odchýlku frekvencie prijatej zvukovej vlny od referenčnej.

Nastavenie gitary pomocou mikrofónu Nastavenie 6-strunovej gitary

dôstojnosť

  • Program je veľmi jednoduchý;
  • Model bezplatnej distribúcie;
  • Podpora ruského jazyka.

nedostatky

  • Nedostatok programu na oficiálnych stránkach vývojára.

Potreba neustále prispôsobovať hudobné nástroje môže byť dosť nepríjemná, ale bez tejto akcie nemôžete robiť. Veľkú pomoc pri ladení gitary je možné získať v programe "Ladenie 6-strunovej gitary", ktorú sme v tejto krátkej reči uvažovali.