Aby bol počítač najlepší výkon, používateľ by mal pravidelne venovať určitý čas na odstránenie nepoužívaných programov. Nástroj na odinštalovanie je účinnou alternatívou k štandardnému nástroju na odinštalovanie softvéru, čo umožní oveľa vyššiu kvalitu a rýchlejšiu odinštaláciu.

Každopádne môžeme pravidelne naraziť na softvér, ktorý sa nedá štandardne odinštalovať. Tieto situácie sa zvyčajne vyskytujú, keď počítač získava softvér od bezohľadných vývojárov, ktorí v prvom rade nie sú kvalitou produktov.

Unistal Tuls je efektívny odinštalačný program, ktorý vám umožní úplne zbaviť programu a všetkých jeho komponentov, aj keď štandardné riešenie na odstránenie softvéru bolo bezmocné.

Odporúčame vám pozrieť: Ďalšie riešenia na odinštalovanie programov obnovenia

Úplné odstránenie

Uninstall Tool vám umožňuje úplne odinštalovať softvér z počítača bez toho, aby ste museli chýbať jeden súbor súvisiaci s vybratými objektmi. Spoločnosť Unistal Tuls je tiež schopná odstrániť softvérové ​​produkty, ktoré z rôznych dôvodov nemožno spravovať štandardným odinštalátorom.

Dokončite odinštalovanie programov v nástroji na odinštalovanie

Okamžitá odinštalácia

Uninstall Tool vám umožňuje odinštalovať trikrát rýchlejšie ako štandardný nástroj v systéme Windows.

Spravujte autorun

Program umožňuje upraviť zoznam softvéru, ktorý sa automaticky spustí pri každom zapnutí počítača. Odstránenie nepotrebných aplikácií od autorunu výrazne zvýši rýchlosť načítania operačného systému.

Spravujte nástroj AutoRun v nástroji na odinštalovanie

Získanie detailných informácií o softvéri

Jedenkrát kliknite ľavým tlačidlom myši na program v zozname, ak chcete zobraziť podrobné informácie o ňom v ľavom poli adresy Unistal Tulse: umiestnenie priečinka, názov vydavateľa, dátum poslednej aktualizácie (inštalácie).

Získajte podrobné informácie a program v nástroji na odinštalovanie

výhody:

1. Jednoduché a pohodlné rozhranie s podporou ruského jazyka;

2. možnosť núteného odinštalovania výrobkov;

3. Vysoká rýchlosť odinštalácie v porovnaní so štandardným odstránením systému Windows.

nevýhody:

1. Distribuovaný za poplatok má však používateľ 30-dňové skúšobné obdobie, ktoré umožňuje vyhodnotiť všetky jeho možnosti.

Uninstall Tool - vynikajúci nástroj na odstránenie programov. Vo všeobecnosti sú vlastnosti nástroja na odinštalovanie veľmi podobné nástroj Revo Uninstaller s jednou výnimkou - v druhom prípade je aplikácia bezplatne distribuovaná.

Stiahnuť skúšobnú verziu Unistal Tuls

Stiahnite si najnovšiu verziu programu z oficiálneho webu