Vrstvy vo Photoshope sú hlavným princípom stanoveným na základe práce programu, takže je pre nich správne, aby zvládli každý photoshop správne.

Lekcia, ktorú práve čítate, bude venovaná tomu, ako otočiť vrstvu vo Photoshope.

Otočte ručne

Na to, aby sa vrstva otáčala, musí byť nejaký objekt alebo výplň.

Otočte vrstvu vo Photoshope

Tu stačí stlačiť klávesy CTRL + T a posunutím kurzora do rohu zobrazeného rámčeka otočte vrstvu v požadovanom smere.

Otočte vrstvu vo Photoshope

Otáčanie daným uhlom

Po stlačení klávesov CTRL + T a vzhľadu rámčeka môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a zavolať kontextovú ponuku. Obsahuje blok s prednastavenými nastaveniami otáčania.

Tu môžete otočiť vrstvu o 90 stupňov proti a v smere hodinových ručičiek, rovnako ako o 180 stupňov.

Otočte vrstvu vo Photoshope

Okrem toho má funkcia nastavenia na hornom paneli. V poli naznačenom na snímke obrazovky môžete nastaviť hodnotu od -180 do 180 stupňov.

Otočte vrstvu vo Photoshope

To je všetko. Teraz viete, ako otočiť vrstvu v editore Photoshop.