Používatelia internetu, bez ohľadu na stupeň aktivity, často čelia potrebe odosielať akékoľvek mediálne súbory vrátane fotografií. Zvyčajne sa na tieto účely bude každá populárna poštová služba, ktorá má často minimálne rozdiely od iných podobných zdrojov, dokonalá.

Odosielanie fotografií e-mailom

Po prvé, pozornosť si zaslúži skutočnosť, že každá moderná poštová služba má štandardnú funkčnosť pre sťahovanie a následné odosielanie akýchkoľvek dokumentov. V tomto prípade sú fotografie samy o sebe považované za bežné súbory a odoslané zodpovedajúcim spôsobom.

Okrem toho, čo bolo povedané, je dôležité venovať pozornosť takému faktoru ako je váha fotografií v procese sťahovania a presmerovania. Každý dokument, ktorý sa odovzdá do správy, sa automaticky prevezme do vášho účtu a vyžaduje dostatočné množstvo miesta. Keďže všetky odoslané pošty sú presunuté do špeciálneho priečinka, môžete odstrániť všetky odoslané správy, čím uvoľníte určitý voľný priestor. Najväčším problémom voľného miesta je, ak používate rámček od spoločnosti Google. Ďalej sa budeme dotýkať tejto funkcie.

Na rozdiel od prevažnej väčšiny rôznych stránok, pošta vám umožňuje nahrávať, odosielať a prezerať fotografie prakticky v akomkoľvek existujúcom formáte.

Skôr ako budete pokračovať k ďalšiemu materiálu, prečítajte si postup odosielania písmen rôznymi poštovými službami.

Prečítajte si tiež: Ako poslať e-mail e-mailom

Yandex Mail

Služby spoločnosti Yandex, as, sú známe, poskytujú používateľom funkčnosť nielen odosielania a prijímania e-mailov, ale aj možnosti sťahovania obrázkov. Predovšetkým ide o službu Yandex Disk, ktorá slúži ako hlavné miesto ukladania dát.

V prípade tohto e-mailového poľa, súbory pridané do odosielaných správ nezachytávajú zbytočný priestor na disku Yandex.

Prečítajte si tiež: Ako vytvoriť Yandex poštu

 1. Otvorte hlavnú stránku služby Yandex Mail a pomocou hlavného navigačného menu prejdite na kartu Doručená pošta .
 2. Proces prepínania na kartu Doručená pošta na webovej stránke služby Yandex

 3. Teraz v hornej časti obrazovky nájdite a použite tlačidlo "Write" .
 4. Schopnosť používať tlačidlo Napíšte na stránky poštovej služby Yandex

 5. V ľavom dolnom rohu pracovného priestoru editora správ kliknite na ikonu klipu a rýchly nápis "Pripojiť súbory z počítača" .
 6. Prejdite k pridávaniu súborov z počítača na stránkach poštovej služby Yandex

 7. Pomocou štandardného programu Windows Explorer prejdite na grafické dokumenty, ktoré chcete priložiť k pripravenej správe.
 8. Proces otvárania obrázka pre list na webovej stránke služby Yandex

 9. Počkajte na sťahovanie obrázka, ktorého čas závisí priamo od veľkosti fotografie a rýchlosti pripojenia k internetu.
 10. Proces sťahovania obrázka pre list na webovej stránke služby Yandex

 11. V prípade potreby môžete stiahnuť alebo vymazať od odoslanej fotografie.
 12. Schopnosť prevziať a odstrániť obrázky z listu na stránkach poštovej služby Yandex

 13. Upozorňujeme, že po odstránení môže byť obrázok stále obnovený.
 14. Možnosť obnovenia odstránených obrázkov na stránkach poštovej služby Yandex

Okrem popísaných pokynov na pridanie grafických dokumentov do správy je dôležité urobiť rezerváciu na skutočnosť, že poštové schránky Yandex umožňujú používať zavedenie fotografií priamo do obsahu e-mailu. Na to však musíte súbor predbežne pripraviť, naplniť ho akýmkoľvek vhodným úložiskom v cloude a získať priamy odkaz.

 1. Po vyplnení hlavného poľa a riadkov s adresou odosielateľa na paneli s nástrojmi pre prácu s písmenom kliknite na ikonu s výzvou "Pridať obrázok" .
 2. Možnosť pridať obrázok pomocou editora na stránkach poštovej služby Yandex

 3. V okne, ktoré sa otvorí, v textovom poli vložte vopred pripravený priamy odkaz na obrázok a kliknite na tlačidlo "Pridať" .
 4. Pridanie obrázka s priamym odkazom na stránkach poštovej služby Yandex

 5. Upozorňujeme, že stiahnutý obrázok sa nezobrazí správne, ak používate obrázok vo vysokom rozlíšení.
 6. Úspešne bol pridaný obrázok do editora pošty na stránkach poštovej služby Yandex

 7. Ak by mal byť pridaný obrázok v súlade so zvyškom obsahu, môžete použiť rovnaké parametre bez obmedzenia textu.
 8. Možnosť použitia formátovania pre obrázok na stránkach poštovej služby Yandex

 9. Po vykonaní všetkého podľa pokynov použite tlačidlo Odoslať na odoslanie správy.
 10. Proces odosielania listu s pripojeným obrázkom na stránkach poštovej služby Yandex

 11. Príjemca obrázka bude vyzerať inak, v závislosti od spôsobu, akým sa rozhodnete načítať fotografiu.
 12. Úspešne dostala list s fotografiami na stránkach poštovej služby Yandex

Ak nie ste s diskutovanými funkciami spokojný, môžete sa pokúsiť vložiť odkaz s textom. Používateľ samozrejme túto fotografiu neuvidí, ale bude ju môcť otvoriť samostatne.

Čítajte viac: Ako poslať obrázok do Yandex.Mail

Čítajte viac: Ako poslať obrázok do Yandex.Mail

To možno dokončiť s funkciou pripojenia grafických súborov k správam na stránkach poštovej služby od spoločnosti Yandex.

Mail.ru

Služba pre prácu s mailom z Mail.ru, rovnako ako Yandex, nevyžaduje, aby používateľ zbytočne zbytočne voľne priestory na disku. Zároveň sa skutočné viazanie obrázkov môže uskutočniť niekoľkými nezávislými metódami.

Prečítajte si tiež: Ako vytvoriť e-mailovú schránku Mail.ru

 1. Po otvorení hlavnej stránky poštovej služby z Mail.ru prejdite na kartu "Letters" pomocou hornej navigačnej ponuky.
 2. Proces prepnutia na kartu e-mailu na webovej poštovej službe Mail.ru

 3. Na ľavej strane hlavného okna vyhľadajte a použite tlačidlo "Napísať písmeno" .
 4. Proces prechodu na editor nového listu na lokalite poštovej služby Mail.ru.

 5. Vyplňte hlavné polia, vedené známymi údajmi o príjemcovi.
 6. Proces vyplňovania hlavných polí v liste na webovej stránke poštovej služby Mail.ru

 7. Na karte nižšie uvedených poliach kliknite na odkaz "Pripojiť súbor" .
 8. Schopnosť pridávať obrázky do listu na stránke mailovej služby Mail.ru

 9. Pomocou štandardného programu Windows Explorer zadajte cestu k pripojenému obrázku.
 10. Proces pridávania obrázkov do listu na webovej lokalite poštovej služby Mail.ru

 11. Počkajte, kým sa ukončí sťahovanie.
 12. Stiahnite obrázok pre list na webovej stránke poštovej služby Mail.ru

 13. Po odovzdaní fotografie sa automaticky pripojí k písmenu a bude slúžiť ako príloha.
 14. Úspešne pripojený obrázok k listu na lokalite poštovej služby Mail.ru

 15. Ak je to potrebné, môžete obrázok odstrániť pomocou tlačidla "Vymazať" alebo "Vymazať všetko" .
 16. Schopnosť odstrániť obrázok z listu na stránke poštovej služby Mail.ru

Služba Mail.ru umožňuje nielen pridávať grafické súbory, ale aj ich upravovať.

 1. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na priložený obrázok.
 2. Proces prechodu na úpravu obrázkov na stránkach poštovej služby Mail.ru

 3. Na spodnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Upraviť .
 4. Proces úpravy obrázkov na stránkach poštovej služby Mail.ru

 5. Potom budete automaticky presmerovaní na špeciálny editor s množstvom užitočných funkcií.
 6. Schopnosť upravovať obrázky na stránke poštovej služby Mail.ru

 7. Po dokončení procesu vykonávania zmien kliknite na tlačidlo "Dokončiť" v pravom hornom rohu obrazovky.
 8. Potvrdenie zmeny obrázka na stránkach poštovej služby Mail.ru

V dôsledku úprav grafického dokumentu bude jeho kópia automaticky umiestnená na úložisku v cloude. Ak chcete pripojiť fotografiu z úložiska v cloude, budete musieť vykonať preddefinovaný postup.

Prečítajte si tiež: Cloud Mail.ru

 1. Počas editora písmen v poli "Predmet" kliknite na odkaz "Z cloudu" .
 2. Schopnosť prevziať obrázky z cloudu na stránkach poštovej služby Mail.ru

 3. V okne, ktoré sa otvorí, prejdite do adresára s požadovaným súborom.
 4. Proces výberu obrázka v cloude na stránkach poštovej služby Mail.ru

  Ak ste upravili grafický dokument, bol umiestnený v priečinku "Prílohy e-mailu" .

 5. Po nájdení požadovaného obrázka začiarknite jeho značku a kliknite na tlačidlo "Pripojiť" .
 6. Proces pripojenia obrázka z cloudu na stránkach mailovej služby Mail.ru

Okrem toho, čo už bolo povedané, upozorňujeme, že môžete použiť aj fotografie z iných predtým uložených e-mailov.

 1. Na predtým zobrazenom paneli kliknite na odkaz "Z pošty" .
 2. Proces presunu na pripojenie obrázkov z pošty na lokalite poštovej služby Mail.ru

 3. V otvorenom prehliadači vyhľadajte požadovaný obrázok.
 4. Proces vyhľadávania obrázkov v iných písmenách na stránke poštovej služby Mail.ru

 5. Nastavte výber pred priloženým grafickým súborom a použite tlačidlo "Pripojiť" .
 6. Proces pripojenia obrázku z iného listu na webovej stránke poštovej služby Mail.ru

Okrem vyššie popísaných metód môžete použiť panel s nástrojmi v editore správ.

 1. V textovom editore na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Vložiť obrázok .
 2. Schopnosť vložiť obrázky do textu na stránkach poštovej služby Mail.ru

 3. Pomocou programu Windows Explorer odovzdajte fotografiu.
 4. Proces načítania obrázka na vloženie na poštovú službu Mail.ru

 5. Po vyložení sa obrázok umiestni do editora a dá sa upraviť podľa vašich osobných preferencií.
 6. Úspešne vložený obrázok v texte na lokalite poštovej služby Mail.ru

 7. Po dokončení procesu pripojenia grafických dokumentov k správe kliknite na tlačidlo Odoslať .
 8. Schopnosť poslať list na miesto poštovej služby Mail.ru

 9. Používateľ, ktorý dostane tento druh správy, bude môcť zobrazené obrázky zobraziť tak či onak.
 10. Schopnosť zobraziť priložené obrázky v prijatom liste na stránke Mail.ru

Toto je hlavná možnosť odosielania obrázkov poskytovaných poštovou službou z Mail.ru.

Čítajte viac: Odošlite fotografie v zozname Mail.ru

Gmail

Poštová služba od spoločnosti Google funguje trochu inak ako iné podobné zdroje. Navyše v prípade tejto pošty budete musieť nejako použiť voľný priestor na Disku Google, pretože všetky súbory tretích strán priložené k správam sa sťahujú priamo do tohto úložiska v cloude.

Prečítajte si tiež: Ako vytvoriť poštu v službe Gmail

 1. Otvorte úvodnú stránku poštovej služby Gmail av pravom menu kliknite na tlačidlo "Write" .
 2. Prejdite na vytvorenie nového listu na webovej stránke poštovej služby Gmail

 3. Každá fáza práce v každom scenári prebieha prostredníctvom interného editora správ. Pre maximálne pohodlie pri práci odporúčame používať jeho celú obrazovku.
 4. Proces odhalenia plnej verzie editora na stránkach poštovej služby Gmail

 5. Do hlavného panela s nástrojmi vyplňte hlavné polia s predmetom a adresou príjemcu, kliknite na ikonu so statickým obrazom a rýchlym tipom "Pripojiť súbory" .
 6. Prejdite na stiahnutie obrázkov pre list na webovej stránke poštovej služby Gmail

 7. Pomocou základného prehľadávača operačného systému zadajte cestu k pridanému obrázku a kliknite na tlačidlo "Otvoriť" .
 8. Proces pripojenia obrázka k listu na webovej stránke poštovej služby Gmail

 9. Po spustení sťahovania fotografie musíte počkať na dokončenie tohto procesu.
 10. Proces sťahovania priloženého obrázka pre list na webovej stránke poštovej služby Gmail

 11. Následne sa obrázok môže vymazať z príloh k písmenu.
 12. Schopnosť odstrániť obrázok z listu na stránkach poštovej služby Gmail

Samozrejme, ako v prípade akéhokoľvek iného podobného zdroja, poštová služba Gmail poskytuje možnosť vložiť obrázok do textového obsahu.

Na prevzatie spôsobom popísaným nižšie sa dokumenty pridajú priamo do vášho úložiska v cloude. Buďte opatrní!

Prečítajte si tiež: Disk Google

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu fotoaparátu a na vyskakovací okienko "Pridať fotografiu" .
 2. Prejdite na stiahnutie obrázka z disku na lokalite poštovej služby Gmail

 3. V okne, ktoré sa otvorí, na karte "Stiahnuť" kliknite na tlačidlo "Vybrať fotografie na prevzatie" a pomocou prehľadávača vyberte požadovaný obrazový súbor.
 4. Proces odovzdávania fotografií na disk na webovej stránke služby Gmail

 5. Tiež môžete pretiahnuť priložený obrázok do oblasti označenej bodkovaným rámikom.
 6. Schopnosť presúvať obrázky na stiahnutie na stránkach poštovej služby Gmail

 7. Ďalej sa začne krátkodobé sťahovanie fotografie.
 8. Čaká sa na odovzdanie obrázka na webovej stránke služby Gmail

 9. Po dokončení sťahovania sa grafický súbor automaticky presunie do pracovnej oblasti editora správ.
 10. Úspešne prevzatý obrázok v textovom editore na webovej stránke služby Gmail

 11. V prípade potreby môžete odstrániť niektoré vlastnosti obrázka kliknutím na dokument v pracovnom priestore.
 12. Schopnosť upraviť obrázok v liste na webovej stránke poštovej služby Gmail

 13. Teraz po dokončení všetkých odporúčaní a získaní očakávaného výsledku môžete použiť tlačidlo "Odoslať" na odoslanie správy.
 14. Proces odosielania listu s obrázkami na webovej stránke poštovej služby Gmail

 15. V ľuďoch, ktorí správu prijali, sa každá pripojená fotografia zobrazí rovnakým spôsobom ako v editore správ.
 16. Úspešne odoslal list s obrázkami na stránkach poštovej služby Gmail

Môžete použiť neobmedzený počet obrázkov pripojených k písmenu bez ohľadu na preferovanú metódu.

Upozorňujeme, že ak budete musieť v budúcnosti odstrániť všetky odoslané fotografie, môžete to urobiť v ukladacej stanici Google Cloud. Pamätajte však, kópie listov budú v každom prípade k dispozícii príjemcom.

tramp

Elektronická krabica od spoločnosti Rambler, hoci nie je široko používaná, stále poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie. Týka sa to najmä možnosti vytvárania nových správ a pripojenia fotografií.

Prečítajte si tiež: Ako vytvoriť mail mailu

 1. Prejdite na hlavnú stránku príslušnej poštovej služby av hornej časti obrazovky kliknite na tlačidlo "Napísať písmeno" .
 2. Proces prechodu na vytvorenie nového listu na webovej stránke poštovej služby

 3. Pripravte vopred základný textový obsah vytvoreného listu, zadajte adresy príjemcu a predmet.
 4. Proces vytvárania novej správy na webovej poštovej službe Rambler mail

 5. V spodnom paneli vyhľadajte a použite odkaz "Pripojiť súbor" .
 6. Schopnosť pridávať obrázky do listu na lokalite poštovej služby Rambler

 7. Pomocou programu Windows Explorer otvorte priečinok so súbormi obrázkov, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo "Otvoriť" .
 8. Proces pripojenia obrázkov k listu na webovej stránke služby poštových zásielok

 9. Teraz sa obrázky začnú načítavať do dočasného ukladacieho priestoru.
 10. Čakanie na stiahnutie obrázkov na list na webovej stránke služby Rambler

 11. Po úspešnom sťahovaní môžete odstrániť jeden alebo viac grafických dokumentov.
 12. Schopnosť odstrániť obrázky z listu na webovej stránke poštovej služby.

 13. Nakoniec kliknite na tlačidlo "Odoslať e-mail" , aby ste preposielali správu s obrázkami.
 14. Proces odosielania listu s obrázkami na webovej stránke poštovej služby

 15. Každý príjemca zaslaného listu dostane správu, v ktorej budú uvedené všetky priložené obrázkové súbory s možnosťou sťahovania.
 16. Úspešne dostal list s fotografiami na webovej stránke poštovej služby

Upozorňujeme, že táto služba má v súčasnosti iba jednu možnosť pripojenia obrázkov. V tomto prípade sa dá každý obrázok stiahnuť bez možnosti náhľadu.

Dokončenie článku, stojí za to urobiť rezerváciu na skutočnosť, že akákoľvek poštová služba tak či onak poskytuje funkciu pre pridávanie obrázkov. Avšak pohodlie pri používaní takýchto funkcií, ako aj sprievodné obmedzenia, závisia výhradne od vývojárov služieb a nemôžu byť rozšírené používateľom.