V modernej realite používa e-mail väčšina používateľov internetu bez ohľadu na vekové kategórie. Z tohto dôvodu je potrebné riadne vybavenie pošty pre každú osobu, ktorá má zrejmé potreby na internet a komunikáciu.

Odosielanie listov e-mailom

Proces písania a následného odosielania správ pomocou akýchkoľvek poštových služieb je prvá vec, ktorú by mal každý užívateľ oboznámiť. Ďalej v priebehu článku uverejníme tému posielania listov e-mailom s podrobnými objasneniami.

Okrem toho, čo bolo povedané, treba poznamenať, že takmer každá poštová služba, hoci má jedinečné vlastnosti, zostáva hlavná funkcia stále nezmenená. To zase umožní užívateľovi bez problémov vyriešiť problémy pri odosielaní pošty.

Pamätajte, že každá odoslaná správa dosahuje takmer okamžitú adresu. Po odoslaní nie je možné písmeno upraviť alebo vymazať.

Yandex Mail

Poštová služba spoločnosti Yandex dokazuje vynikajúce indikátory stability v systéme zasielania pošty po mnoho rokov. Z tohto dôvodu je tento e-mail najviac odporúčaný aspoň z rusky hovoriacich zdrojov tejto odrody.

Už sme sa dotkli témy vytvárania a ďalšieho odosielania správ v príslušnom článku na webe.

Prečítajte si tiež: Odosielanie správ do služby Yandex.Mail

 1. Otvorte hlavnú stránku elektronickej schránky od spoločnosti Yandex a vykonajte autorizáciu.
 2. Proces prechodu na Yandex mail na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

 3. V pravom hornom rohu obrazovky nájdite tlačidlo "Write" .
 4. Proces presunu do okna vytvárania správ na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

 5. V poli Od od môžete ručne zmeniť svoje meno ako odosielateľ a zmeniť štýl zobrazenia oficiálnej domény Yandex.Mail.
 6. Proces menenia mena a adresy na oficiálnych stránkach poštovej služby Yandex

 7. Vyplňte pole "Komu" podľa e-mailovej adresy osoby, ktorú potrebujete.
 8. Proces zadávania mena príjemcu na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

  Automatický systém tejto služby vám pomôže so zadaním úplného e-mailu.

 9. V prípade potreby môžete vyplniť pole "Predmet" podľa vlastného uváženia.
 10. Proces zadávania predmetu listu na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

 11. Bez zlyhania zadajte správu, ktorá sa má odoslať do hlavného textového poľa.
 12. Proces zápisu textu správy na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

  Maximálna veľkosť písmena, ako aj obmedzenia dizajnu majú veľmi rozmazaný rámec.

 13. Na uľahčenie budúcej komunikácie sa odporúča aktivovať interný oznamovací systém.
 14. Schopnosť zahrnúť upozornenia na oficiálnych stránkach poštovej služby Yandex

 15. Po dokončení správy kliknite na tlačidlo Odoslať .
 16. Proces odosielania vyplneného listu na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

Upozorňujeme, že služba Yandex.Mail, podobne ako iné podobné služby, poskytuje možnosť automaticky odosielať po uplynutí vopred stanovenej doby. V tomto prípade môžu byť rámce nastavené v plnom súlade so všetkými možnými preferenciami odosielateľa.

Možnosť použiť oneskorené odoslanie listu na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

Pri procese úpravy v prípade nestabilnej práce služby pri písaní veľkých písmen sa koncepty automaticky ukladajú. Ak ich chcete nájsť a pokračovať v odosielaní, môžete neskôr prejsť do príslušnej sekcie cez navigačnú ponuku poštovej schránky.

Automatický ukladaný koncept na oficiálnej stránke poštovej služby Yandex

Na tomto mieste skončili všetky existujúce funkcie Yandex.Mail týkajúce sa postupu písania a odosielania písmen.

Mail.ru

Ak porovnávate poštovú službu Mail.ru s poskytnutými funkciami s inými podobnými zdrojmi, jedinou pozoruhodnou podrobnosťou je skutočnosť, že je dostatočne vysoká úroveň bezpečnosti údajov. V opačnom prípade všetky akcie, najmä písanie listov, nevyniknú nič zvláštnym.

Čítajte viac: Ako poslať e-mail na Mail.ru

 1. Po dokončení schvaľovacieho postupu prejdite na poštovú schránku.
 2. Proces prechodu na poštu Mail.ru na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 3. V ľavom hornom rohu obrazovky pod hlavným logom stránky kliknite na tlačidlo "Napísať písmeno" .
 4. Proces prechodu na okno písania listu na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 5. Stĺpec textu "Do" by mal byť vyplnený podľa úplnej e-mailovej adresy príjemcu.
 6. Proces zadávania mena príjemcu na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

  Rôznorodosť pošty, ktorú používa adresát, nezáleží na tom, pretože všetky poštové služby dokonale spolupracujú navzájom.

 7. Je tiež možné pridať ďalšieho príjemcu pomocou automatického vytvorenia kópie správy.
 8. Schopnosť vytvoriť kópiu správy na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 9. V nasledujúcom stĺpci "Téma" pridajte stručný opis dôvodu odvolania.
 10. Proces zadávania témy pre list na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 11. V prípade potreby si môžete stiahnuť ďalšie dokumenty pomocou úložiska miestnych údajov, Cloud Advertising alebo iné predtým prijaté uložené textové správy so súbormi.
 12. Schopnosť pridávať súbory na oficiálnu stránku poštovej služby Mail.ru

 13. Hlavný textový blok na stránke umiestnenej pod nástrojovou lištou musí byť vyplnený textom odvolania.
 14. Proces vyplňovania textu správy na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

  Pole môže zostať prázdne, ale v takejto situácii zmizne zmysel odosielania pošty.

 15. Aj tu môžete nastaviť systém upozornení, upozornení a posielanie listu v určitej dobe.
 16. Proces používania ďalších funkcií na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 17. Po dokončení vyplnenia požadovaných blokov kliknite na tlačidlo "Odoslať" v ľavom hornom rohu nad poľom "Do" .
 18. Proces odosielania listu na oficiálnej stránke poštovej služby Mail.ru

 19. Po odoslaní príjemca okamžite prijme poštu, ak jeho políčko umožňuje, aby bol správne prijatý.
 20. Úspešne odoslal list na oficiálnej webovej stránke poštovej služby Mail.ru

Ako vidíte, poštová schránka od spoločnosti Mail.ru sa od spoločnosti Yandex veľmi nelíši a nemôže spôsobiť žiadne zvláštne ťažkosti v procese prevádzky.

Gmail

Služba poštových služieb od spoločnosti Google má na rozdiel od už spomínaných zdrojov jedinečnú štruktúru rozhrania, ktorá často pre začínajúcich používateľov veľmi ťažko zvládne základné schopnosti. V takomto prípade však musíte pozorne prečítať každý detail na obrazovke, vrátane pop-up tipov.

Okrem toho, čo bolo povedané, je dôležité upozorniť na skutočnosť, že služba Gmail sa často môže stať jedinou pracovnou e-mailovou službou. Ide najmä o registráciu účtu na rôznych stránkach, pretože tu implementovaný systém spracovania pošty aktívne interaguje s inými e-mailmi.

 1. Otvorte oficiálnu webovú stránku služby Google a prihláste sa.
 2. Proces prihlásenia sa na webovú stránku služby Gmail na oficiálnej webovej stránke služby Gmail

 3. V ľavej časti okna internetového prehliadača vyhľadajte a použite tlačidlo "Write" nad hlavnou jednotkou s navigačným menu.
 4. Proces prechodu do okna pre písanie správ na oficiálnej webovej stránke služby Gmail

 5. Teraz v pravej dolnej časti stránky uvidíte základný formulár na vytvorenie písmena, ktoré možno rozšíriť na celú obrazovku.
 6. Proces zverejnenia formy písania listu na celú obrazovku na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

 7. Zadajte adresy ľudí, ktorí potrebujú odoslať tento list do textového poľa "Do" .
 8. Proces zadávania adresy príjemcu listu na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

  Pre viacnásobné presmerovanie správy použite oddeľovač medzi jednotlivými určenými cieľmi.

 9. Stĺpec "Predmet" , tak ako predtým, je vyplnený, keď je jednoznačne potrebné objasniť dôvody odosielania pošty.
 10. Proces zadávania predmetu odosielania listu na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

 11. Hlavné textové pole je vyplnené podľa vašich názorov a nezabúdajte na to, že používate služobné možnosti týkajúce sa návrhu odoslanej pošty.
 12. Možnosť používať registráciu pošty na oficiálnej stránke poštovej služby Gmailu

 13. Upozorňujeme, že správa je uložená sama o sebe a oznámi to.
 14. Oznámenie o zachovaní listu na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

 15. Ak chcete odoslať poštu, kliknite na tlačidlo Odoslať v ľavom dolnom rohu aktívneho okna.
 16. Proces odosielania listu na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

 17. Po odoslaní pošty budete o tom informovaní.
 18. Úspešne odoslal list na oficiálnej stránke poštovej služby Gmail

Gmail, ako je možné poznamenať, je skôr zameraný na používanie v práci než na komunikáciu s inými ľuďmi prostredníctvom e-mailu.

tramp

Elektronická poštová schránka Rambler má veľmi podobný štýl ako Mail.ru, ale v tomto prípade rozhranie neposkytuje niektoré funkcie. V tomto ohľade je táto pošta vhodnejšia na komunikáciu s používateľmi než na usporiadanie pracovného priestoru alebo poštových zásielok.

 1. Po prvé, prejdite na oficiálnu stránku mailu pošty a vykonajte registráciu s následnou autorizáciou.
 2. Proces prechodu na poštovú poštu na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 3. Vpravo pod horným navigačným panelom na stránkach služby Rambler nájdite tlačidlo "Napísať písmeno" a kliknite na ňu.
 4. Proces prechodu na okno pre vytvorenie listu na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 5. Pridajte adresu všetkých príjemcov v textovom poli "Do" bez ohľadu na názov domény.
 6. Proces zadávania mena príjemcu listu na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 7. V bloku "Predmet" vložte malý opis dôvodov odvolania.
 8. Proces zadávania predmetu listu zaslaného na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 9. Podľa vlastného uváženia vyplňte podľa potreby hlavnú časť rozhrania pre vytváranie správ pomocou panelu nástrojov, ak je to potrebné.
 10. Proces plnenia hlavného poľa listu na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 11. V prípade potreby pridajte všetky prílohy pomocou tlačidla "Pripojiť súbor" .
 12. Schopnosť pridať súbory do listu na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 13. Po dokončení vytvárania správy kliknite na tlačidlo s označením "Odoslať poštu" v ľavej dolnej časti okna webového prehliadača.
 14. Proces odosielania vytvorenej správy na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

 15. Pri správnom prístupe k vytvoreniu správy bude úspešne odoslaná.
 16. Úspešne odoslal list na oficiálnej stránke poštovej služby Rambler

Ako vidíte, počas servisnej operácie sa môžete vyhnúť ťažkostiam podľa hlavných odporúčaní.

Na záver všetkému, čo sa hovorí v tomto článku, je dôležité spomenúť, že každá pošta nemá veľmi odlišnú funkčnú odpoveď na správy, ktoré boli raz odoslané. V tomto prípade je odpoveď vytvorená v špeciálne navrhnutom editore, v ktorom okrem iného existuje skorý list od odosielateľa.

Schopnosť rýchlo reagovať na list na oficiálnej webovej stránke poštovej služby

Dúfame, že ste sa podarilo pochopiť možnosti vytvárania a odosielania listov prostredníctvom obľúbených poštových služieb.