Inverzné alebo negatívne - nazývajte to, čo chcete. Vytváranie negatívu v programe Photoshop je mimoriadne jednoduchý postup.

Negatívne je možné vytvoriť dvomi spôsobmi - deštruktívnymi a nedeštruktívnymi.

V prvom prípade sa pôvodný obrázok zmení a po jeho úprave ho môžete obnoviť iba v palete História .

V druhom zdroji zostáva zdroj nedotknutý (nie "zničený").

Deštruktívna metóda

Otvorte obrázok v editore.

Vytváranie inverzie vo Photoshope

Potom prejdite do ponuky "Image - Correction - Inversion" .

Vytváranie inverzie vo Photoshope

Všetko, obraz je obrátený.

Vytváranie inverzie vo Photoshope

Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť stlačením klávesov CTRL + I.

Nedeštruktívna metóda

Na uloženie pôvodného obrázka používame korekčnú vrstvu nazvanú "Invertovať" .

Vytváranie inverzie vo Photoshope

Výsledok je vhodný.

Vytváranie inverzie vo Photoshope

Táto metóda je výhodná, pretože nastavovacia vrstva môže byť umiestnená kdekoľvek v palete.

Akú metódu použite, rozhodnite sa pre seba. Oba umožňujú dosiahnuť prijateľný výsledok.