Kľúč NumLock ovláda numerickú klávesnicu na klávesnici a je predvolene deaktivovaná, čo si vyžaduje jej aktiváciu, napríklad zadanie kódu PIN pri prihlásení do systému Windows 10. Existujú spôsoby, ako nakonfigurovať automatickú aktiváciu numerickej klávesnice pri zavedení operačného systému. Dnes navrhujeme zaoberať sa všetkými z nich, aby si každý používateľ mohol zvoliť možnosť, ktorá sa mu páči, a bez problémov ju implementovať.

Metóda 1: Štandardné nástroje

Najskôr si povieme niečo o štandardných nástrojoch, ktoré umožňujú rýchlu aktiváciu NumLock a začnite používať digitálny blok. Zahŕňa to samotný kláves umiestnený na klávesnici, funkčné klávesy notebooku a nastavenie systému BIOS, ktoré sú zodpovedné za funkčnosť príslušnej možnosti. O tom všetkom si môžete prečítať v inom materiáli na našej webovej stránke kliknutím na nasledujúci odkaz.

Viac informácií: Ako zapnúť číselnú klávesnicu

Metódy predstavené v spomínanom manuáli však nie vždy fungujú presne pri načítaní Windows a neaktivujú digitálny blok automaticky, preto vám odporúčame oboznámiť sa s komplexnejšími možnosťami, vďaka ktorým digitálny blok sám prejde do funkčného stavu.

Metóda 2: Úprava hodnoty registra

V editore registra je kľúč zodpovedný za fungovanie určitých klávesov na klávesnici, ktorý obsahuje NumLock... Ak ho upravíte správne, blok ďalších číslic vpravo sa automaticky aktivuje pri zavedení operačného systému. Od používateľa sa vyžaduje, aby vykonal iba niekoľko jednoduchých krokov.

 1. Otvorte pomôcku „Spustiť“podržaním štandardnej klávesovej skratky Win + R... Tam vstúpte regedit a kliknite na Zadajte.
 2. Prejdite do Editora databázy Registry a aktivujte kláves NumLock pri zavedení systému Windows 10

 3. Choďte po ceste HKEY_USERS.DefaultControl PanelKeyboard.
 4. Prejdite na kľúč v editore databázy Registry a povoľte kláves NumLock pri zavedení systému Windows 10

 5. V koreni kľúča vyhľadajte parameter „InitialKeyboardIndicators“ a dvakrát na ňu kliknite ľavým tlačidlom myši, čím otvoríte nastavenia.
 6. Prejdite na úpravu nastavenia registra a povoľte kláves NumLock pri zavedení systému Windows 10

 7. Zmeňte predvolené nastavenie na «2» a uložte zmeny.
 8. Úprava nastavenia registra, aby sa povolil kľúč NumLock pri zavedení systému Windows 10

 9. Ak to nefunguje, vráťte sa späť k zmene parametra reťazca a nastavte ho «80000002».
 10. Alternatívna hodnota pre kľúč registra, keď je kľúč NumLock povolený pri štarte Windows 10

Všetky zmeny vykonané v editore databázy Registry sa prejavia až po reštartovaní počítača, preto sa znova prihláste a potom skontrolujte výsledok vykonaných akcií.

Metóda 3: Použitie príkazu pre PowerShell

Advanced PowerShell vám umožňuje používať rôzne príkazy na vykonávanie zmien v systémových nastaveniach. To je možné urobiť pre určité kľúče registra zmenou ich hodnôt zadaním iba jedného riadku kódu. Ak sa nebojíte pracovať s takýmto shellom, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu „Štart“ a v zobrazenej kontextovej ponuke vyhľadajte položku Windows PowerShell (správca).
 2. Spustením shellu použijete aktivačný príkaz NumLock pri štarte systému Windows 10

 3. Po načítaní shellu tam vložte príkaz Set-ItemProperty - Cesta 'Register :: HKU.DEFAULTControl PanelKeyboard' -Name "InitialKeyboardIndicators" -Hodnota "2" a kliknite na Zadajte aktivovať. Hodnotu nahraďte znakom «80000002»ak nastavenie nefunguje v prvom prípade.
 4. Zadaním príkazu aktivujete kláves NumLock pri zavedení systému Windows 10

 5. Úspešné dokončenie akcie bude označené vstupným riadkom, ktorý sa zobrazí bez ďalších upozornení na chyby.
 6. Úspešné použitie príkazu na aktiváciu NumLock pri štarte Windows 10

V takom prípade musíte tiež reštartovať operačný systém, aby sa všetky zmeny prejavili. Pri ďalšom prihlásení do systému Windows už môžete skontrolovať, či numerický blok na klávesnici funguje, bez toho, aby ste ho najskôr aktivovali.

Metóda 4: Pridanie skriptu k spusteniu

Túto možnosť sa odporúča použiť iba v situácii, ak dve vyššie opísané metódy nepomohli a NumLock sa stále nezapína automaticky pri štarte Windows 10. Jeho podstatou je pridať do spustenia skript, ktorý bude zodpovedný za zapnutie digitálneho bloku.

 1. Ak to chcete urobiť, otvorte „Štart“ a odtiaľ spustite aplikáciu „Notebook“.
 2. Prejdite do programu Poznámkový blok a vytvorte skript, ktorý automaticky povolí funkciu NumLock pri štarte systému Windows 10

 3. Vložte tam nasledujúci obsah:

  nastaviť WshShell = CreateObject ("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"

 4. Vytvorenie skriptu na automatické povolenie NumLock pri štarte Windows 10

 5. Cez menu „Súbor“ ísť do "Uložiť ako…"... Rovnaký príkaz je možné vyvolať aj pri kombinácii Ctrl + Shift + S.
 6. Prejdite na uloženie skriptu a automaticky povoľte program NumLock pri štarte systému Windows 10

 7. V okne Prieskumníka, ktoré sa otvorí, postupujte podľa pokynov C: UsersUSERNAMEAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup.
 8. Uloženie skriptu na automatické povolenie NumLock pri štarte Windows 10

 9. Vyberte typ súboru "Všetky súbory" a dať meno numlock.vbsa potom kliknite na tlačidlo „Uložiť“.
 10. Výber názvu skriptu na automatické povolenie kľúča NumLock pri spustení systému Windows 10

Riešenie možných problémov s automatickým povolením funkcie NumLock

Niektorí používatelia sa pri vykonávaní vyššie uvedených krokov môžu stretnúť s problémom, že digitálna podložka sa stále neaktivuje automaticky. Vo väčšine prípadov je to spôsobené nastavením napájania, ktoré znemožňuje správne zapnutie digitálneho bloku. Situáciu môžete skontrolovať a opraviť takto:

 1. Objavte „Štart“ a choď do "Možnosti".
 2. Prejdite na možnosti na odstránenie problémov s povolením klávesu NumLock pri spustení systému Windows 10

 3. Vyberte sekciu „Systém“.
 4. Prejdite do časti Predvoľby systému a opravte problémy so zapnutím kľúča NumLock pri spustení systému Windows 10

 5. Cez ľavé menu choďte na Napájanie a spánok.
 6. Prejdite do nastavení napájania a opravte problémy s povolením klávesu NumLock pri spustení systému Windows 10

 7. Kategória „Súvisiace parametre“ kliknite na nápis „Ďalšie možnosti napájania“.
 8. Prejdite na rozšírené nastavenia napájania a vyriešte problémy s povolením klávesu NumLock pri zavedení systému Windows 10

 9. Otvorí sa nové okno "Zdroj"kam sa treba presunúť Akcie tlačidla napájania.
 10. Ak sa pri spustení systému Windows 10 nedarí aktivovať kláves NumLock, prepnite na nastavenie vypínača

 11. Kliknite na nápis „Zmena parametrov, ktoré sú momentálne nedostupné“.
 12. Pri riešení problémov s aktiváciou produktu NumLock pri spustení systému Windows 10 povoľte možnosti úprav

 13. Zrušte začiarknutie položiek „Enable Fast Startup“ a „Režim dlhodobého spánku“.
 14. Úpravy tlačidiel napájania s cieľom vyriešiť problém s aktiváciou klávesu NumLock pri spustení systému Windows 10

 15. Uložte zmeny a reštartujte počítač.
 16. Uloženie zmien po vyriešení problému s aktiváciou kľúča NumLock pri spustení systému Windows 10

Teraz už poznáte všetky dostupné spôsoby aktivácie NumLock pri načítaní systému Windows 10 a viete tiež o riešení možných problémov s implementáciou úlohy.