Prechod do režimu ladenia USB je potrebný v niekoľkých prípadoch, najčastejšie je potrebné spustiť obnovenie alebo vykonať firmvér zariadenia. Častejšie je táto funkcia potrebná na obnovenie údajov v systéme Android prostredníctvom počítača. Postupuje sa v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Zapnite ladenie USB v systéme Android

Pred začiatkom inštrukcie chcem poznamenať, že na rôznych zariadeniach, najmä na tých, ktoré majú nainštalovaný jedinečný firmvér, môže byť prechod na ladiacu funkciu mierne odlišný. Preto odporúčame, aby ste venovali pozornosť zmenám, ktoré sme vykonali v niektorých krokoch.

Krok 1: Prejdite do režimu vývojára

Na jednotlivých modeloch zariadení môže byť potrebné povoliť prístup vývojárom a potom sa otvoria ďalšie funkcie, vrátane požadovaných. K tomu budete potrebovať:

 1. Spustite ponuku nastavení a vyberte položku "O telefóne" alebo "O tablete" .
 2. O telefóne s Androidom

 3. Dvakrát kliknite na "Vytvoriť číslo", kým sa nezobrazí upozornenie "Stanete sa vývojárom" .
 4. Režim aktivácie pre vývojárov systému Android

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch je režim pre vývojárov už povolený automaticky, potrebujete len špeciálne menu, napríklad smartphone Meizu M5, ktorý má nainštalovaný jedinečný firmvér Flyme.

 1. Znova otvorte nastavenia a potom zvoľte "Špeciálne funkcie" .
 2. Špeciálne funkcie pre Android

 3. Choďte dole dole a kliknite na "Pre vývojárov" .
 4. Pre vývojárov systému Android

Krok 2: Povolenie ladenia USB

Teraz, keď boli prijaté ďalšie príležitosti, zostáva len zahrnúť potrebný režim. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Prejdite na nastavenia, ktoré už majú nové menu "For Developers" a kliknite na ne.
 2. Pre vývojárov systému Android

 3. Presuňte posúvač vedľa položky "Debug USB" na povolenie funkcie.
 4. Povoliť ladenie USB

 5. Prečítajte si návrh a odsúhlaste alebo odmietnite autorizáciu zaradenia.
 6. Povoľte ladenie Android

Na to všetko, celý proces je dokončený, zostáva len pripojenie k počítaču a vykonanie požadovaných akcií. Okrem toho môžete túto funkciu zakázať v tej istej ponuke, ak už nie je potrebná.