RAM je jednou z najdôležitejších komponentov počítačového systému. Na správu RAM vývojári vytvorili špeciálne programy a jeden z nich je bezplatný nástroj na čistenie pamäťového nástroja RAM WinUtillities Memory Optimizer.

Optimalizácia zaťaženia

Hlavnou úlohou programu WinUtillities Memory Optimizer je obnovenie záťaže v pamäti RAM počítača po dosiahnutí určitého limitu. Program môže vykonávať túto operáciu na pozadí, odkedy bola vytvorená, vývojári dodržali zásadu "nastaviť a zabudnúť".

Rozhranie programu WinUtillities Memory Optimizer

Odporúčaná hranica pre vyplnenie pamäte RAM je vypočítaná a nastavená programom automaticky pre každý konkrétny systém. Používateľ si však môže nastaviť vlastnú hodnotu prostredníctvom nastavení aplikácie.

Manuálne nastavte úroveň načítavania hlavnej pamäte pre optimalizáciu v programe WinUtillities Memory Optimizer

Taktiež je možné vyčistiť pamäť RAM okamžite v ručnom režime.

Manuálne čistenie pamäte v nástroji WinUtillities Memory Optimizer

Načítať informácie

WinUtilits Memori Optimizer poskytuje možnosť prezerať v súčasnosti informácie o načítaní rôznych komponentov RAM vrátane stránkovacieho súboru.

Informácie o stave nakladania rôznych komponentov počítača RAM v programe WinUtillities Memory Optimizer

Okrem toho samostatný graf zobrazuje údaje o zaťažení na RAM v dynamike.

Vložte do pamäte počítača v dynamike programu WinUtillities Memory Optimizer

Funkcia tejto zložky systému je tiež možné sledovať pomocou ikony WinUtillities Memory Optimizer v systémovej lište, ktorá poskytuje údaje o úrovni využitia pamäte.

Ikona WinUtillities Memory Optimizer v oblasti oznámení systému Windows

Informácie o zaťažení CPU

WinUtillities Memory Optimizer poskytuje informácie o zaťažení CPU. Tieto údaje sa tiež zobrazujú súčasne v reálnom čase vo forme ukazovateľov a v dynamike pomocou grafu.

Informácie o zaťažení centrálneho procesora v reálnom čase a dynamike programu WinUtillities Memory Optimizer

dôstojnosť

  • Nízka hmotnosť;
  • Jednoduché a intuitívne rozhranie.

nedostatky

  • Je možné zavesenie systému na slabé zariadenia počas čistenia;
  • Nedostatok rusifikácie rozhrania.

WinUtillities Memory Optimizer je jednoduchý a pohodlný program na sledovanie stavu a optimalizáciu RAM osobného počítača, ktorý je vhodný pre širokú škálu užívateľov.

Stiahnite si WinUtilits Memori Optimizer zdarma

Stiahnite si najnovšiu verziu programu z oficiálneho webu