Pomôcka na diagnostiku pamäte systému Windows je malý program od spoločnosti Microsoft vytvorený na pokročilé testovanie pamäte PC na chyby.

Kontrola pamäte

Softvér je dodávaný ako obrázok zavádzacieho disku pre nahrávanie na akékoľvek pamäťové médium, napríklad USB flash disk. Spustenie testu nastane ihneď po spustení počítača.

Test pamäte na chyby v nástroji Windows Memory Diagnostic Utility

Dĺžka testu závisí od množstva pamäte RAM. Užívateľ má možnosť pozastaviť alebo zakázať overovanie. Ak boli počas testovania zistené chyby, pravdepodobne sú moduly chybné a musia sa nahradiť. Pre presnejšiu definíciu zlých pruhov je potrebné ich skontrolovať jeden po druhom.

dôstojnosť

  • Maximálna kompatibilita s akýmkoľvek železom;
  • Práca s nástrojom nevyžaduje špeciálne znalosti a zručnosti;
  • Vysoká účinnosť pri zisťovaní porúch v pamäti RAM;
  • Distribuované na voľnom základe.

nedostatky

  • Nedostatok rusifikácie;
  • Testovanie začína bez pauzy, čo neumožňuje predkonfigurovanie.
  • Hlásenia o kontrolách na pevnom disku nie sú uložené.

Pomôcka na diagnostiku pamäte systému Windows - pohodlný a rýchly softvér na odstraňovanie problémov s pamäťovými modulmi. Je charakterizovaná vysokou účinnosťou a presnosťou detekcie chýb.