Súbory cookie sú údaje, ktoré webové stránky opúšťajú v adresári profilu prehliadača. S ich pomocou môžu webové zdroje identifikovať používateľa. Toto je obzvlášť dôležité na tých miestach, kde sa vyžaduje povolenie. Ale na druhej strane, povolená podpora súborov cookie v prehliadači znižuje súkromie používateľa. V závislosti od konkrétnych potrieb môžu používatelia vypnúť alebo vypnúť súbory cookie na rôznych stránkach. Dozvieme sa, ako povoliť súbory cookie v službe Opera.

Povoliť súbory cookie

Štandardne sú povolené súbory cookie, ktoré však môžu byť odpojené v dôsledku zlyhaní systému kvôli chybným akcii používateľov alebo účelnému odpojeniu, aby sa zachovala ochrana osobných údajov. Ak chcete zapnúť súbory cookie, prejdite na nastavenia prehliadača. Za týmto účelom zavoláme menu kliknutím na logo Opera v ľavom hornom rohu okna. Ďalej prejdite na "Nastavenia". Alebo zadajte klávesovú skratku Alt + P.

Prejdite do nastavení prehliadača Opera

Keď sa dostanete do všeobecných nastavení prehliadača, prejdite do sekcie Zabezpečenie.

Prejdite do sekcie Zabezpečenie prehliadača Opera

Hľadáme blok nastavení "Cookies". Ak je prepínač nastavený na možnosť "Nepovoliť lokalitu lokálne ukladať údaje", znamená to, že sú súbory cookie úplne zakázané. A tak aj v priebehu jednej relácie, po autorizačnom postupe, používateľ bude neustále "vyletať" z webových stránok vyžadujúcich registráciu.

Nastavenie súborov cookie blokuje v službe Opera

Ak chcete povoliť súbory cookie, musíte prepínač nastaviť na možnosť "Uložiť miestne údaje pred ukončením prehliadača" alebo "Povoliť uloženie miestnych údajov".

V prvom prípade bude prehliadač ukladať súbory cookie iba do dokončenia práce. To znamená, že pri novom spustení opery sa cookies z predchádzajúcej relácie neuložia a stránka už nebude "pamätať" používateľa.

Uchovávanie súborov cookie pred opustením prehliadača v službe Opera

V druhom prípade, ktorý je predvolene nastavený, sú cookies uložené po celú dobu, pokiaľ nie sú obnovené. Stránka tak bude vždy "pamätať" používateľa, čo značne uľahčí schvaľovací postup. Vo väčšine prípadov sa bude vykonávať v automatickom režime.

Povolenie ukladať súbory cookie v službe Opera

Povolenie súborov cookie pre konkrétne stránky

Okrem toho je možné povoliť súbory cookie pre jednotlivé stránky, a to aj vtedy, ak je zakázané ukladanie cookies na celom svete. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo "Spravovať výnimky" umiestnené v spodnej časti bloku nastavení "Cookies".

Prepnúť na správu výnimiek v službe Opera

Otvorí sa formulár, kde sú uložené adresy týchto lokalít, ktorých súbory cookie chce používateľ uložiť. Na pravej strane adresy stránky nastavte prepínač na hodnotu "Povoliť" (ak chcete, aby prehliadač vždy uchovával súbory cookie tejto stránky) alebo "Vymazať pri ukončení" (ak chcete, aby sa cookies aktualizovali pri každej novej relácii). Po vykonaní týchto nastavení kliknite na tlačidlo "Hotovo".

Pridanie výnimky do programu Opera

Cookies stránok zahrnutých v tomto formulári budú uložené a všetky ostatné webové zdroje budú zablokované, ako je to uvedené vo všeobecných nastaveniach prehliadača Opera.

Ako vidíte, spravovanie súborov cookie v prehliadači Opera je pomerne flexibilné. Pomocou tohto nástroja môžete súčasne zachovať maximálnu dôvernosť na jednom mieste a byť schopný ľahko autorizovať na dôveryhodných webových zdrojoch.