Používatelia, ktorí inštalujú uTorrent, sa často pokúšajú nájsť priečinok, do ktorého boli nainštalované. Dôvody môžu byť iné: od nájdenia konfiguračných súborov až po ručné odstránenie programových súborov.

Staré verzie programu uTorrent boli nainštalované do priečinka Program Files na systémovom disku. Ak máte klientskú verziu staršiu ako 3, vyhľadajte ju.

Kde sú nainštalované staré verzie programu uTorrent

Konfiguračné súbory sú v tomto prípade pod C: Users Your account AppData Roaming .

UTorrent konfiguračné súbory

Nové verzie sú nainštalované vyššie.

Kde nainštalovať nové verzie programu uTorrent

Malý život od autora. Ak chcete nájsť miesto, kde sa nachádza spustiteľný súbor programu (v našom prípade uTorrent), musíte kliknúť pravým tlačidlom na zástupcu a vybrať položku "Umiestnenie súboru" . Priečinok sa otvorí s nainštalovanou aplikáciou.

Ako nájsť súbor pomocou skratky programu

Umiestnenie súboru sa zobrazí aj v podpise nástroja, keď umiestnite ukazovateľ myši nad skratku.

Nástrojová poznámka pri vznášaní nad označením

Teraz viete, kde nájsť priečinok s nainštalovaným torrentovým klientom uTorrent.