Veľmi pohodlnou funkciou opery je pamätať heslá pri ich zadávaní. Ak povolíte túto funkciu, nebude to vždy potrebné, ak chcete zadať určitý web, zapamätajte si a vložte do nej heslo. To vám umožní prehliadač. Ako však môžem vidieť uložené heslá v službe Opera a kde sú fyzicky uložené na pevnom disku? Dozvieme sa odpovede na tieto otázky.

Zobrazenie uložených hesiel

V prvom rade sa dozvieme o spôsobe prezerania hesiel v prehliadači Opera. Preto musíme prejsť na nastavenia prehliadača. Pôjdeme do hlavnej ponuky opery a vyberieme položku "Nastavenia". Alebo stlačte Alt + P.

Prejdite do nastavení prehliadača Opera

Potom prejdite do sekcie Nastavenia zabezpečenia.

Prejdite do sekcie Zabezpečenie prehliadača Opera

Vyhľadávame v časti "Heslá" v časti Spravovať uložené heslá a kliknete na ne.

Prepnite na správu hesiel v službe Opera

Zobrazí sa okno, v ktorom zoznam obsahuje názvy stránok, prihlasovacie údaje a šifrované heslá.

Správa hesiel v službe Opera

Aby bolo možné zobraziť heslo, umiestnite kurzor myši nad názov lokality a potom kliknite na zobrazené tlačidlo "Zobraziť".

Povolenie zobrazenia hesla v službe Opera

Ako vidíte, potom sa zobrazí heslo, ale môžete ho opäť zašifrovať kliknutím na tlačidlo "Skryť".

Skryť heslo v službe Opera

Ukladanie hesiel na pevnom disku

Teraz sa zistíme, kde sú fyzicky uložené heslá v operácii. Nachádzajú sa v súbore Login Data, ktorý je umiestnený v priečinku profilu prehliadača Opera. Umiestnenie tejto zložky pre každý systém je individuálne. Závisí to od operačného systému, verzie prehliadača a nastavení.

Ak chcete zobraziť umiestnenie profilu konkrétneho prehliadača, musíte prejsť do jeho ponuky a kliknúť na položku "O programe".

Prejdite do sekcie Informácie v službe Opera

Na otvorenej stránke medzi informáciami o prehliadači hľadáme sekciu "Ways". Tu je oproti hodnote "Profil" a cesta, ktorú potrebujeme, je označená.

O programe v operácii

Skopírujte ho a vložte ho do panela s adresou Windows Explorer.

Prejdite do adresára profilu Opera

Po prechode do adresára je ľahké nájsť potrebný súbor údajov o prihlásení, ktorý ukladá heslá zobrazené v službe Opera.

Súbor ukladajúci heslá v službe Opera

Do tohto adresára môžeme prejsť aj pomocou akéhokoľvek iného správcu súborov.

Súbor ukladajúci heslá v službe Opera prostredníctvom správcu súborov

Tento súbor môžete dokonca otvoriť pomocou textového editora, napríklad štandardného programu Windows Notepad, ale nebude to robiť oveľa viac, pretože údaje predstavujú zakódovanú tabuľku SQL.

Zobrazte obsah súboru s heslom v službe Opera

Ak však fyzicky odstránite súbor s údajmi o prihlásení, všetky heslá uložené v službe Opera budú zničené.

Zistili sme, ako prezerať heslá zo stránok, ktoré ukladajú Opera, cez rozhranie prehliadača a tiež, kde sa má uložiť samotný súbor heslom. Treba mať na pamäti, že ukladanie hesiel je veľmi vhodným nástrojom, ale podobné metódy ukladania dôverných údajov predstavujú určité nebezpečenstvo, pokiaľ ide o uchovávanie informácií od votrelcov.