Jeden z hlavných parametrov systému, ktorý priamo ovplyvňuje rýchlosť počítača, je zaťaženie pamäte RAM v procesoch. Znížte jeho úroveň, a preto môžete zvýšiť rýchlosť počítača, a to buď manuálne, alebo pomocou špecializovaných programov. Jedným z nich je RamSmash. Jedná sa o sharewarové riešenie na sledovanie a reguláciu zaťaženia na RAM počítača.

Čistenie RAM

Podľa názvu aplikácie je jasné, že jeho hlavnou funkciou je čistenie pamäte RAM, to znamená PC RAM. Program je nakonfigurovaný tak, že keď je systémový komponent naplnený o viac ako 70%, začne sa čistenie. RamSmash sa pokúša vymazať až 60% použitej veľkosti pamäte RAM. Táto operácia RamSmash sa môže vykonávať zo zásobníka, fungujúca na pozadí.

RamSmash hlavné okno

Ale používateľ môže zmeniť samotné nastavenia predvolených parametrov, na akú konkrétnu úroveň načítania RAM začne čistenie a tiež určiť jeho úroveň.

Konfigurácia čistenia RAM v RamSmash

Test rýchlosti

Aplikácia vám umožní otestovať pamäť RAM tak, aby používateľ vie, ako efektívna je táto súčasť počítača. Program vytvára rôzne typy skúšobných zaťažení na RAM a potom poskytuje všeobecné hodnotenie výkonnosti a rýchlosti.

Test rýchlosti RAM v programe RamSmash

štatistika

RamSmash poskytuje štatistické informácie o používaní pamäte RAM. Pomocou grafických indikátorov a číselných hodnôt sa zobrazuje množstvo voľnej pamäte RAM obsadenej procesmi a stránkovacím súborom. Okrem toho graf zobrazuje údaje o zaťažení v hlavnej pamäti v dynamike.

Stiahnutie štatistiky RAM v programe RamSmash

Mapovanie zaťaženia v reálnom čase

Používateľ tiež môže neustále monitorovať úroveň zaťaženia pamäte RAM pomocou ikony aplikácie v systémovej lište. V závislosti od úrovne zaťaženia určeného komponentu sa ikona naplní farbou.

Ikona programu SuperRam v oblasti oznámení systému Windows

dôstojnosť

  • Nízka hmotnosť;
  • Široká funkčnosť v porovnaní s inými podobnými softvérovými produktmi.
  • Schopnosť pracovať na pozadí.

nedostatky

  • Program nie je na stránkach vývojára a momentálne nie je aktualizovaný.
  • Počas testu môže počítač visieť.

RamSmash je jednoduchý, ale výkonný program na monitorovanie a správu pamäte. S jeho pomocou môžete nielen sledovať úroveň zaťaženia pamäte RAM a pravidelne vyčistiť pamäť RAM, ale aj vykonávať komplexné testovanie.