BIOS - súbor mikroprogramov, ktoré poskytujú interakciu komponentov hardvérového systému. Jeho kód je napísaný na špeciálnom čape umiestnenom na základnej doske a môže byť nahradený iným - novým alebo starým. Vždy je vhodné aktualizovať systém BIOS, pretože sa tým vyhnú mnohým problémom, najmä nezlučiteľnosti komponentov. Dnes budeme hovoriť o programoch, ktoré pomáhajú aktualizovať kód BIOS.

GIGABYTE @BIOS

Ako je zrejmé z názvu, tento program je navrhnutý tak, aby spolupracoval so "základnými doskami" od spoločnosti Gigabyte. Umožňuje aktualizáciu systému BIOS v dvoch režimoch - manuálne, pomocou predbežne stiahnutého firmvéru a automatického - s pripojením na oficiálny server spoločnosti. Ďalšie funkcie ukladajú skládky na pevný disk, obnovia pôvodné nastavenia a odstránia údaje DMI.

Program na aktualizáciu systému BIOS GIGABYTE @BIOS

Stiahnite si GIGABYTE @BIOS

Aktualizácia ASUS BIOS

Tento program, ktorý je súčasťou balíka s názvom "Aktualizácia ASUS", je funkčný podobne ako predchádzajúci, ale je určený výhradne pre dosky Asus. Taktiež vie, ako "šiť" systém BIOS dvomi spôsobmi, ako zálohovanie skládok, aby zmenil hodnoty parametrov na pôvodné hodnoty.

Program aktualizácie BIOS aktualizácie BIOS

Stiahnite si ASUS BIOS Update

ASRock Instant Flash

Program Instant Flash nemôže byť plne považovaný za program, pretože je súčasťou systému BIOS na základných doskách ASRock a je nástrojom na prepisovanie kódu čipu. Prístup k nej je vykonaný z ponuky nastavenia pri spustení systému.

Program na aktualizáciu systému BIOS ASRock Instant Flash

Stiahnite si ASRock Instant Flash

Všetky programy z tohto zoznamu pomáhajú "flashovať" systém BIOS na "základných doskách" rôznych dodávateľov. Prvé dva môžu byť spustené priamo zo systému Windows. Pri interakcii s nimi je potrebné mať na pamäti, že takéto riešenia, ktoré pomáhajú uľahčiť proces aktualizácie kódu, sú plné určitých nebezpečenstiev. Napríklad náhodná porucha v operačnom systéme môže viesť k nefunkčnosti zariadenia. Preto by takéto programy mali byť používané opatrne. Užitočnosť od spoločnosti ASRock neobsahuje túto nevýhodu, pretože jej činnosť je ovplyvnená minimálnymi vonkajšími faktormi.