Inštalácia Visual Studio na Linuxe

Každý programátor musí mať praktickú aplikáciu, v ktorej bude písať a upravovať zdrojový kód. Visual Studio Code je jedno z najlepších riešení dostupných pre operačné systémy Windows aj Linux. Inštaláciu spomínaného editora je možné vykonať rôznymi metódami, pričom každá z nich bude optimálna pre konkrétnu triedu používateľov. Zastavme sa dnes na tomto postupe a budeme sa zaoberať všetkými krokmi čo najviac.

Integrované vývojové prostredie Visual Studio je bohužiaľ dostupné len pre počítače so systémom Windows. Pozornosť by mala byť venovaná skutočnosti, že v tomto článku sme sa ukázať, ako načítať zdrojový editor Visual Studio Code - jeden z riešení vo VS riadku.

Inštalácia kódu Visual Studio na Linuxe

Samozrejme, v jadre Linuxu je napísaných niekoľko distribúcií. OS sú však teraz obzvlášť populárne, založené na Debiane alebo Ubuntu. Je to práve na takých platformách, ktorým chceme venovať pozornosť, a to kvôli jasnosti, Ubuntu 18.04. Majitelia iných distribúcií, tiež vám povieme, ako najlepšie nainštalovať, ale začnime v poriadku.

Metóda 1: Použitie úložísk prostredníctvom konzoly

Spoločnosť Microsoft aktívne monitoruje svoje oficiálne archívy. Najnovšie verzie programov sú okamžite rozmiestnené a používatelia ich môžu bez problémov ihneď stiahnuť a nainštalovať na svoj počítač. Pokiaľ ide o kód Visual Studio, mali by ste zvážiť možnosti použitia dvoch rôznych úložísk. Interakcia s prvou je nasledovná:

 1. Spustite "Terminal" cez Ctrl + Alt + T alebo použite príslušnú ikonu v menu.
 2. Spustenie terminálu cez menu v Linuxe

 3. Zaregistrujte sudo snap install --classic vscode na stiahnutie a inštaláciu VS z oficiálneho archívu.
 4. Inštalácia Visual Studio z oficiálneho archívu v Linuxe

 5. Overte svoj účet zadaním prístupového hesla používateľa root.
 6. Zadanie hesla pre inštaláciu Visual Studio na Linuxe

 7. Preberanie súborov z kanála môže chvíľu trvať, počas tohto procesu konzolu nevypínajte.
 8. Postup načítania Visual Studio na Linuxe

 9. Keď je inštalácia dokončená, dostanete oznámenie a program môžete okamžite spustiť napísaním vscode .
 10. Spustenie programu Visual Studio v systéme Linux prostredníctvom konzoly

 11. Teraz môžete komunikovať s grafickým rozhraním editora záujmu. V menu bola vytvorená ikona, prostredníctvom ktorej je spustená aj VS.
 12. Visual Studio GUI pre Linux

Nie každý užívateľ však môže použiť inštalačný spôsob prostredníctvom poskytnutého úložiska, preto Vám odporúčame, aby ste sa zoznámili s alternatívnou alternatívou, ktorá nie je o nič ťažšia ako tá, ktorú zvažujete.

 1. Otvorte "Terminal" a najskôr aktualizujte systémové knižnice napísaním sudo apt update .
 2. Získavanie aktualizácií systému Linux

 3. Potom nainštalujte závislosti pomocou sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget .
 4. Sťahovanie úložiska Visual Studio v systéme Linux

 5. Potvrďte pridanie nových súborov výberom správnej voľby.
 6. Použiť pridanie súborov Visual Studio do Linuxu

 7. Nainštalujte kľúč GPG od spoločnosti Microsoft, ktorý hrá úlohu šifrovania elektronických podpisov prostredníctvom wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add - wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add - .
 8. Key Download pre Visual Studio na Linuxe

 9. Potom sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" riadok sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" .
 10. Sťahovanie druhej knižnice pre Visual Studio na Linuxe

 11. Zostáva len nainštalovať samotný program, písať sudo apt install code .
 12. Inštalácia Visual Studio na Linuxe

 13. Spustenie programu Visual Studio Code pridaného do systému týmto spôsobom sa vykonáva pomocou príkazu code .
 14. Alternatívne spustenie Visual Studio v Linuxe

Metóda 2: Stiahnite si oficiálny balík DEB

Nie všetci používatelia sú niekedy schopní pracovať cez konzolu alebo môžu existovať určité problémy s príkazmi. Okrem toho, niekedy na počítači nie je žiadne pripojenie k internetu. V týchto prípadoch dôjde k záchrane oficiálneho balíka DEB, ktorý si môžete prevziať na médiá a nainštalovať na svoj počítač kód VS.

Stiahnite si Visual Studio Code DEB-package

 1. Postupujte podľa vyššie uvedeného odkazu a prevezmite balík DEB programu, ktorý potrebujete.
 2. Prevzatie balíka na inštaláciu programu Visual Studio v systéme Linux

 3. Otvorte priečinok, v ktorom bolo vytvorené prevzatie, a spustite ho.
 4. Otvorenie balíka na inštaláciu Visual Studio na Linuxe

 5. Spustite inštaláciu cez "Application Manager" .
 6. Inštalácia Visual Studio na Linuxe

 7. Potvrďte svoj účet zadaním hesla.
 8. Zadanie hesla pre inštaláciu Visual Studio na Linuxe

 9. Po dokončení inštalácie môžete pomocou ikony vyhľadávania vyhľadať ikonu spustenia programu.
 10. Spustite Visual Studio v Linuxe z menu

Ak potrebujete pridať aktualizácie daného softvéru, otvorte konzolu a postupne zadajte nasledujúce príkazy:

sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
sudo apt-get install code

Pokiaľ ide o používateľov, ktorí používajú distribúcie založené na systémoch RHEL, Fedora alebo CentOS, na inštaláciu programu by ste mali použiť nižšie uvedené riadky.

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

sudo sh -c 'echo -e "[code]nname=Visual Studio Codenbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscodenenabled=1ngpgcheck=1ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

Balíky sú aktualizované zadaním dnf check-update a potom sudo dnf install code .

Existujú vlastníci a OS na openSUSE a SLE. Kód sa tu trochu zmení:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

sudo sh -c 'echo -e "[code]nname=Visual Studio Codenbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscodenenabled=1ntype=rpm-mdngpgcheck=1ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/zypp/repos.d/vscode.repo'

Aktualizácia sa vykonáva prostredníctvom následnej aktivácie sudo zypper refresh a sudo zypper install code

Teraz ste oboznámení s metódami inštalácie kódu Visual Studio na rôznych distribúciách jadra Linuxu. Ak narazíte na nejaké problémy alebo problémy, najprv si prečítajte text chyby, pozrite si oficiálnu dokumentáciu operačného systému a zanechajte otázky v komentároch.