Dokonca aj na viacjadrovom počítači v systéme Windows 7, keď zapnete systém, je predvolene použité iba jedno jadro. To výrazne znižuje rýchlosť zavádzania počítača. Pozrime sa, ako môžete zapnúť všetky tieto objekty, aby ste urýchlili prácu.

Aktivácia všetkých jadier

Bohužiaľ, v systéme Windows 7 existuje iba jeden spôsob aktivácie jadier. Vykonáva sa cez shell "System Configuration" . Pozrieme sa na to podrobnejšie nižšie.

"Konfigurácia systému"

Najprv musíme aktivovať nástroj Konfigurácia systému .

 1. Kliknite na tlačidlo Štart . Prejdite na položku "Ovládací panel" .
 2. Prejdite na ovládací panel pomocou ponuky Štart v systéme Windows 7

 3. Prejdite do adresára "Systém a zabezpečenie".
 4. Prejdite do časti Systém a zabezpečenie v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

 5. Kliknite na položku "Správa" .
 6. Prejdite do sekcie Administrácia v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

 7. V zozname prvkov okna, ktoré sa zobrazí, zvoľte "Konfigurácia systému" .

  Spustite okno Konfigurácia systému v Ovládacom paneli v systéme Windows 7

  Existuje aj rýchlejší spôsob aktivácie špecifikovaného nástroja. Ale je to menej intuitívne, pretože si vyžaduje zapamätanie si jedného príkazu. Napíšeme Win + R a nasmeruj ho do otvoreného priestoru:

  msconfig

  Kliknite na tlačidlo "OK" .

 8. Spustenie okna Konfigurácia systému zadaním príkazu v okne Spustiť v systéme Windows 7

 9. Obálka prostriedkov potrebných na naše účely sa otvorí. Prejdite do sekcie Stiahnutie .
 10. Prejdite na kartu Boot v okne Konfigurácia systému v systéme Windows 7

 11. Vo voľnom priestranstve kliknite na prvok "Rozšírené možnosti ..." .
 12. V okne Konfigurácia systému v systéme Windows 7 prejdite do okna Rozšírené nastavenia zo sekcie Preberanie

 13. Otvorí sa okno s ďalšími možnosťami. Tu sa uskutočňujú nastavenia, ktoré nás zaujímajú.
 14. Rozšírené okno s možnosťou zavádzania konfigurácie v systéme Windows 7

 15. Začiarknite políčko vedľa počtu procesorov .
 16. Aktivácia možnosti výberu počtu jadier v okne Advanced System Configuration Settings v systéme Windows 7

 17. Potom sa aktivuje rozbaľovací zoznam uvedený nižšie. Mala by vybrať možnosť s maximálnym počtom. Odráža počet jadier v tomto počítači, to znamená, ak vyberiete najvyššie číslo, potom budú zahrnuté všetky jadrá. Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
 18. Výber maximálneho počtu jadier v okne Rozšírené nastavenia systémovej konfigurácie v systéme Windows 7

 19. Návrat do hlavného okna kliknite na tlačidlo "Použiť" a "OK" .
 20. Uloženie zadaných nastavení sa zmení v okne System Configuration (Konfigurácia systému) v systéme Windows 7

 21. Otvorí sa dialógové okno s výzvou na reštartovanie počítača. Faktom je, že zmeny, ktoré boli zavedené v systéme "Konfigurácia systému", sa stanú relevantnými až po reštarte operačného systému. Preto uložte všetky otvorené dokumenty a zatvorte aktívne programy, aby ste predišli strate údajov. Potom kliknite na tlačidlo "Reštartovať" .
 22. Prechod na reštart počítača v dialógovom okne v systéme Windows 7

 23. Počítač sa reštartuje a potom sa zapnú všetky jadrá.

Ako je zrejmé z vyššie uvedených pokynov, je celkom jednoduché aktivovať všetky jadrá v počítači. Ale v systéme Windows 7 to môže byť vykonané iba jedným spôsobom - cez okno "Systémové konfigurácie".