Ak potrebujete vytvoriť nový obrázok na základe existujúceho výkresu, termín stopa je veľmi užitočný. Pomocou stopy môžete napríklad kresliť celý grafický objekt naplnený mnohými farbami a tónmi alebo naopak z kresby vytvorenej bežnou ceruzkou.

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako vykonať sledovanie obrázkov, je otvoriť program Adobe Illustrator a vykonať rovnakú operáciu. Pozrime sa, ako sa to deje.

Sledovanie grafických objektov v aplikácii Adobe Illustrator CC

  • Otvorte program Adobe Illustrator
  • Otvorte bitovú mapu, pre ktorú chcete sledovať
  • Vyberte otvorenú grafiku
  • Z hlavnej ponuky kliknite na položku Objekt a potom na položku Trasovanie obrazu - Vytvoriť

Adobe Illustrator. Trasovanie. Trasovanie vzorov

V tomto prípade sa stopa automaticky spustí s predvolenými parametrami

  • Ak sa vám nepáči predvolené nastavenia, potom v hlavnom programe prejdite na obrázok, kliknite na položku Okno - sledovanie obrázkov a potom vyberte štýl sledovania zo štandardnej množiny pomocou ikon v hornej časti panelu Image Trace

Adobe Illustrator. Trasovanie. Stopové štýly

Pohodlne na paneli Image Trace môžete vybrať začiarkavacie políčko Preview , ktoré vám umožní vidieť výsledok aplikácie konkrétneho štýlu

Zaoberanie sa sledovaním v aplikácii Adobe Illustrator SS je pomerne jednoduché, len pár minút a trochu úsilia.