Synchronizácia so vzdialeným úložným priestorom je veľmi pohodlný nástroj, pomocou ktorého môžete nielen ukladať dáta prehliadača z neočakávaných zlyhaní, ale aj sprístupniť ich majiteľovi účtu zo všetkých zariadení s prehliadačom Opera. Poďme sa dozvedieť, ako synchronizovať záložky, expresný panel, históriu návštev, heslá na stránky a ďalšie údaje v prehliadači Opera.

Vytvorenie účtu

Po prvé, ak používateľ nemá v operačnom systéme účet, potom vytvoriť synchronizačnú službu, musíte vytvoriť jednu. Za týmto účelom prejdite na hlavnú ponuku opery kliknutím na jeho logo v ľavom hornom rohu prehliadača. V otvorenom zozname vyberte položku "Synchronizácia ...".

Prejdite do časti synchronizácie v službe Opera

V otvorenom okne v pravej polovici prehliadača kliknite na tlačidlo "Vytvoriť účet".

Vytvorte si účet v službe Opera

Ďalej sa otvorí formulár, v ktorom musíte zadať svoje poverenie, konkrétne e-mailovú adresu a heslo. Nemusíte potvrdiť elektronickú schránku, ale je žiaduce, aby ste zadali skutočnú adresu rovnako, a potom v prípade straty hesla mali možnosť obnoviť ju. Heslo je zadané náhodne, ale pozostáva z najmenej 12 znakov. Je žiaduce, aby toto bolo zložité heslo, ktoré obsahuje písmená v rôznych registroch a číslach. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo "Vytvoriť účet".

Vytvorte si účet v službe Opera

Preto je účet vytvorený. V záverečnej fáze v novom okne používateľ jednoducho potrebuje kliknúť na tlačidlo "Synchronizácia".

Synchronizovať v službe Opera

Synchronizácia údajov prehliadača Opera so vzdialeným ukladaním. Teraz bude používateľ mať prístup k nim z ľubovoľného zariadenia, kde je Opera dostupná.

Prihláste sa do svojho účtu

Teraz poďme zistiť, ako vstúpiť do účtu synchronizácie, ak už má používateľ na svojom mieste synchronizovať dáta Opera z iného zariadenia. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade prejdite do hlavnej ponuky prehliadača v časti "Synchronizácia ...". Teraz však v zobrazenom okne kliknite na tlačidlo Prihlásenie.

Prihláste sa na účet v službe Opera

V otvorenom formulári zadajte adresu e-mailového poľa a heslo, ktoré ste zadali pred registráciou. Kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".

Prihláste sa do služby Opera

Synchronizácia so vzdialeným dátovým úložiskom je synchronizovaná. To znamená, že záložky, nastavenia, história navštívených stránok, heslá na stránky a ďalšie údaje sú v prehliadači doplnené tým, ktoré sa nachádzajú v úložisku. Na druhej strane informácie z prehliadača sa posielajú do úložiska a aktualizujú tam dáta.

Synchronizácia je v systéme Opera povolená

Nastavenia synchronizácie

Okrem toho môžete vykonať niektoré nastavenia synchronizácie. Ak to chcete urobiť, musíte byť už vo svojom účte. Prejdite do ponuky prehliadača a vyberte položku "Nastavenia". Alebo stlačte Alt + P.

Prejdite do nastavení prehliadača Opera

V okne nastavení, ktoré sa otvorí, prejdite do sekcie "Prehliadač".

Prejdite do sekcie Prehliadač v službe Opera

Ďalej v bloku nastavení "Synchronizácia" kliknite na tlačidlo "Rozšírené nastavenie".

Prejdite do rozšírených nastavení synchronizácie opery

V okne, ktoré sa otvorí, môžete začiarknutím políčok nad určitými položkami určiť, ktoré dáta budú synchronizované: záložky, otvorené karty, nastavenia, heslá a história. Štandardne sú všetky tieto údaje synchronizované, ale používateľ môže zakázať synchronizáciu ľubovoľného prvku samostatne. Okrem toho môžete okamžite vybrať úroveň šifrovania: zašifrovať iba heslá na stránky alebo všetky údaje. Prvá možnosť je predvolene nastavená. Po dokončení všetkých nastavení kliknite na tlačidlo "OK".

Pokročilé nastavenia synchronizácie pre Opera

Ako vidíte, postup pri vytváraní účtu, jeho nastaveniach a procese synchronizácie je jednoduchý v porovnaní s inými podobnými službami. To vám umožní ľahký prístup ku všetkým vašim údajom z opery z akéhokoľvek miesta, kde je daný prehliadač a internet.