Postup pri aktualizácii firmvéru na modem USB, vrátane zariadení Beeline, môže byť v mnohých prípadoch vyžadovaný, čo platí najmä pre podporu najnovšieho softvéru, ktorý poskytuje mnoho ďalších funkcií. V tomto článku budeme hovoriť o metódach aktualizácie Beeline modemov všetkými dostupnými prostriedkami.

Beeline USB Modem Update

Napriek skutočnosti, že Beeline vydala pomerne veľké množstvo rôznych modemov, môžete vylepšiť len niekoľko z nich. Súčasne je firmvér, ktorý na oficiálnych stránkach chýba, často dostupný pre inštaláciu pomocou špeciálnych programov.

Metóda 1: Softvér tretej strany

V predvolenom nastavení sú zariadenia Beeline, ako modemy od iných operátorov, v uzamknutom stave, čo vám umožňuje používať iba vlastnú SIM kartu. Túto chybu môžete vyriešiť bez zmeny firmware odomknutím pomocou špeciálnych programov v závislosti od modelu. Podrobne sme to opísali v samostatnom článku na našej webovej stránke, ktorý si môžete prečítať na nižšie uvedenom odkazu.

Viac informácií: Beeline modem firmware pre ktorúkoľvek SIM kartu

Metóda 2: Nové modely

Najaktuálnejšie Beeline USB modemy, rovnako ako smerovače, sa výrazne líšia od starších modelov z hľadiska používania firmvéru a spojenia. Súčasne je možné aktualizovať softvér na takýchto zariadeniach tým istým pokynom s výhradami na zanedbateľných rozdieloch.

Prejdite na stránku sťahovania softvéru

 • Všetok existujúci firmvér vrátane starých modelov USB-modemov sa nachádza v špeciálnej sekcii na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Beeline. Otvorte stránku na vyššie uvedenom prepojení a kliknite na riadok "Aktualizovať súbor" v bloku s potrebným modemom.

  Stránka s firmvérom na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Beeline

 • Tu si môžete stiahnuť podrobné pokyny na aktualizáciu jedného alebo druhého modemu. To bude obzvlášť užitočné v prípade problémov po prečítaní našich pokynov.

Možnosť 1: ZTE

 1. Po dokončení sťahovania archívu firmvérom do počítača extrahujte obsah do ľubovoľného priečinka. Je to spôsobené tým, že inštalačný súbor je najlepšie spustený s oprávneniami správcu.
 2. Odstránenie firmvéru pre modem ZTE USB

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na spustiteľný súbor a zvoľte "Spustiť ako správca" .

  Spúšťanie inštalačného súboru firmvéru pre modem ZTE USB

  Po spustení v automatickom režime sa spustí skenovanie prepojeného a nakonfigurovaného modemu ZTE USB.

  Poznámka: Ak sa kontrola nespustí alebo nedokončí chyby, znova nainštalujte štandardné ovládače z modemu. Aj počas procesu by mal byť program na správu spojenia zatvorený.

 4. Proces hľadania kompatibilného ZTE USB-modemu

 5. V prípade úspešného overenia sa objavia informácie o používanom porte a aktuálnej verzii softvéru. Kliknutím na tlačidlo "Prevziať" spustite postup pre inštaláciu nového firmvéru.

  Začnite s inštaláciou aktualizácií pre firmvér ZTE

  Táto fáza trvá v priemere až 20 minút v závislosti od možností zariadenia. Po inštalácii dostanete oznámenie o dokončení.

 6. Úspešná inštalácia aktualizácií firmvéru pre ZTE

 7. Teraz otvorte webové rozhranie modemu a použite tlačidlo "Reset" . Je to potrebné pre resetovanie vždy nastavených parametrov na továrenský stav.
 8. Proces obnovenia nastavení na USB modeme ZTE Beeline

 9. Vypnite modem a znova nainštalujte potrebné ovládače. Tento postup možno považovať za úplný.

Možnosť 2: Huawei

 1. Prevezmite archív s aktualizáciami modemu a spustite spustiteľný súbor Update . Pokiaľ je to potrebné, môžete ho rozbaliť a otvoriť "V mene správcu" .
 2. Spustenie súboru s inštaláciou firmvéru pre modem Huawei USB

 3. Na fáze "Start Update" sa zobrazia informácie o zariadení. Nemusíte nič meniť, stačí kliknúť na tlačidlo Ďalej a pokračovať.
 4. Inštalácia ovládačov pre firmvér modemu Huawei

 5. Ak chcete spustiť inštaláciu aktualizácií, potvrďte súhlas stlačením tlačidla "Štart" . V tomto prípade je čakacia doba podstatne nižšia a obmedzená na niekoľko minút.

  Poznámka: Počas celého procesu sa počítač a modem nemôžu vypnúť.

 6. Začnite inštaláciu ovládačov pre modem Huawei

 7. Extrahujte a otvorte súbor "UTPS" z toho istého archívu.
 8. Spustenie aktualizačného programu modemu Huawei

 9. Kliknutím na tlačidlo "Štart" spustíte kontrolu zariadenia.
 10. Inštalácia aktualizácií na modem Huawei

 11. Pomocou tlačidla Ďalej spustite inštaláciu nového firmvéru.

  Úspešný začiatok inštalácie firmvéru na modem Huawei

  Tento postup bude trvať aj niekoľko minút, po ktorom dostanete upozornenie.

Nezabudnite reštartovať modem a znovu nainštalovať štandardný balík ovládačov. Iba potom bude zariadenie pripravené na použitie.

Metóda 3: Staršie modely

Ak ste vlastníkom jednej zo starých zariadení Beeline, ktoré boli riadené špeciálnym programom pre operačný systém Windows, môžete inovovať aj modem. V tomto prípade však môžu byť problémy s podporou najaktuálnejších zariadení. Softvér nájdete na tej istej stránke, ktorú sme uviedli na začiatku druhej časti článku.

Možnosť 1: ZTE

 1. Na webovej lokalite Beeline si stiahnite balík aktualizácií modelu USB modemu, ktorý vás zaujíma. Po otvorení archívu dvakrát kliknite na spustiteľný súbor.

  Spustenie inštalačného súboru firmvéru modemu ZTE

  Potom musíte počkať na to, aby zariadenie bolo skontrolované z hľadiska kompatibility.

 2. Skontrolujte kompatibilitu starého modemu ZTE Beeline

 3. V prípade, že dostanete upozornenie "Zariadenie je pripravené" , kliknite na tlačidlo "Prevziať" .
 4. Úspešné overenie starého modemu ZTE Beeline

 5. Celá fáza inštalácie môže trvať v priemere 20-30 minút, po ktorom sa zobrazí upozornenie.
 6. Aktualizácia softvéru na starom modem ZTE Beeline

 7. Ak chcete dokončiť proces aktualizácie modemu ZTE z Beeline, odinštalujte štandardné ovládače a softvér. Po opätovnom pripojení zariadenia budete musieť znova nastaviť všetky nastavenia.

Možnosť 2: Huawei

 1. Extrahujte všetky dostupné súbory zo stiahnutého archívu a spustite súbor s podpisom "Aktualizácia" .
 2. Spustenie aktualizačného súboru pre modem Huawei

 3. Nainštalujte ovládače v automatickom režime a potvrďte inštaláciu aktualizácií v okne "Spustiť aktualizáciu" . Ak bude úspešné, dostanete upozornenie.
 4. Potvrdenie inštalácie ovládačov starého modemu Huawei

 5. Teraz je potrebné otvoriť ďalší súbor z rovnakého archívu s podpisom "UTPS" .

  Spustite súbor UTPS pre modem Huawei

  Po prijatí podmienok licenčnej zmluvy začne overenie zariadenia.

 6. Vyhľadajte starý modem Huawei Beeline

 7. Po dokončení tohto kroku musíte kliknúť na tlačidlo Ďalej a počkať na dokončenie inštalácie.

  Potvrdenie inštalácie firmvéru na starý modem Huawei

  Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa v konečnom okne zobrazí správa o úspešnom dokončení postupu.

 8. Úspešná inštalácia firmvéru na starom modem Huawei

V priebehu článku sme sa pokúsili zvážiť všetky možné možnosti, ale len na príklade niekoľkých modelov USB modemov, čo je dôvod, prečo môžete mať niektoré, ale nie kritické, nezrovnalosti s pokynmi.

záver

Po prečítaní tohto článku budete môcť aktualizovať a odblokovať absolútne všetky modemy USB od Beeline, ktoré sú nejako podporované špeciálnymi programami. Zároveň dokončíme túto príručku a ponúkame, aby ste položili otázky, ktoré vás zaujímajú v komentároch.