Programový emulátor BlueStax si môžete stiahnuť na ľubovoľnom jazyku na oficiálnej webovej stránke. Ak je, samozrejme, k dispozícii v zozname dostupných. Ale niekedy v procese práce je potrebné zmeniť jazyk BlueStacks. Zvážte, ako zmeniť rozhranie programu, napríklad z angličtiny na ruštinu.

Stiahnite si BlueStacks

Zmeňte jazyk rozhrania BlueStacks

1. Najskôr spustite program a otvorte "Nastavenia" .

Zadanie nastavení pre zmenu jazyka rozhrania BlueStacks

2. V okne, ktoré sa objaví, zvoľte sekciu "Jazykové zadávanie" , ak je v ruštine "Input language" .

Vstup jazyka do programu BlueStacks

3. Kliknite na pole "Jazyk" .

Zmeňte jazyk rozhrania v programe BlueStacks

4. Vidíme otvorený zoznam jazykov. Vyberte ten správny, v mojom prípade je to "ruský" a kliknite na ňu.

Voľba rozhrania ruského jazyka v programe BlueStacks

5. Pre prepnutie jazyka na BlueStacks program nemusí byť reštartovaný. Rozhranie sa automaticky preloží do vybraného jazyka.

Kontrola prekladu rozhrania programu BlueStacks na ruštinu

Upozorňujeme však, že nie všetky budú preložené, a to rozhranie android, samotný program zostane v jazyku, ktorý bol vybraný počas inštalácie.