Metóda 1: Systémové nástroje

Niektoré zariadenia so systémom Android podporujú nastavenie citlivosti mikrofónu bez použitia nástrojov tretích strán. V tejto situácii hovoríme o takzvanom inžinierskom menu, ktoré poskytuje viac možností prispôsobenia funkcií zariadenia.

 1. Najskôr vstúpte do inžinierskej ponuky pomocou jednej z metód popísaných v nasledujúcom článku.

  Viac informácií: Ako vstúpiť do inžinierskej ponuky v systéme Android

  Vstupom do inžinierskej ponuky cez dialer zvýšite citlivosť mikrofónu v systéme Android

  Ak žiadna z vyššie uvedených metód k ničomu nevedie, váš smartphone pravdepodobne nemá technické nastavenia.

 2. Spravidla sú tieto parametre zoskupené vo forme zoznamu - položka je zodpovedná za konfiguráciu mikrofónu. „Zvuk“, choď na to.
 3. Ak chcete zvýšiť citlivosť mikrofónu v systéme Android, otvorte nastavenia skrytého zvukového zariadenia

 4. Ďalej vyberte možnosť "Normálny režim".
 5. Otvorte nastavenie zvuku na zvýšenie citlivosti mikrofónu v systéme Android

 6. Citlivosť mikrofónu je možné priamo nakonfigurovať pre hovory cez internet (možnosť „Sip“) a konvenčné telefonovanie (parameter „Mikrofón“), použijeme druhú možnosť.
 7. Výber operačného režimu zariadenia na zvýšenie citlivosti mikrofónu v systéme Android

 8. Nastavenie citlivosti je k dispozícii osobitne pre každú úroveň hlasitosti, ktorú potrebujeme „Úroveň 6“.

  Nastavením úrovne hlasitosti zariadenia zvýšite citlivosť mikrofónu v systéme Android

  Ďalej zadajte hodnotu - nastavte maximum (v našom príklade 255) sa neodporúča, pre začiatok sa oplatí zadať indikátor 64.

 9. Nastavte hodnotu pre zvýšenie citlivosti mikrofónu v systéme Android

 10. Opakujte predchádzajúci krok pre všetky zostávajúce úrovne. Po tejto operácii zatvorte všetky spustené aplikácie a reštartujte smartphone.
 11. Metóda inžinierskej ponuky je najefektívnejšia, ale je použiteľná pre obmedzený počet zariadení.

Metóda 2: Zosilňovač mikrofónu

Na smartfónoch bez skrytých nastavení bude riešením našej dnešnej úlohy použitie aplikácie tretej strany. Prvým z nich je mikrofónový zosilňovač.

Stiahnite si zosilňovač mikrofónu z obchodu Google Play

 1. Spustite program a udeľte mu všetky požadované povolenia.
 2. Udeľte aplikácii povolenie na zvýšenie citlivosti mikrofónu v systéme Android prostredníctvom programu tretej strany

 3. Ďalej stlačte Zadajte zosilňovač.
 4. Prejdite do zosilňovača v aplikácii a zvýšte citlivosť mikrofónu v systéme Android pomocou programu tretej strany

 5. Otvorí sa ponuka nastavenia. Posuvník je zodpovedný za zvýšenie hlasitosti. „Zisk zvuku“, posuňte ho na pravú stranu na príslušnú hodnotu.
 6. Nastavením úrovne zosilnenia zvýšite citlivosť mikrofónu v systéme Android prostredníctvom programu tretej strany

 7. Potom klepnite na tlačidlo „Zapnuté / Vypnuté“ na paneli nižšie použijete zmeny.
 8. Použite úroveň zosilnenia na zvýšenie citlivosti mikrofónu v systéme Android prostredníctvom programu tretej strany

  Táto aplikácia je dobrou voľbou pre používateľov, ktorým sa zdajú iné riešenia príliš komplikované.

Metóda 3: Výmena mikrofónu

Najťažšou a najnákladnejšou, ale zaručenou pracovnou metódou je výmena mikrofónu za výkonnejší alebo kvalitnejší. Samotný komponent a práca sú lacné, preto odporúčame kontaktovať servisné stredisko.