Počas rokovania prostredníctvom e-mailu môžu byť často situácie, kedy je potrebné odoslať viacerým adresátom. Musí to však byť vykonané tak, aby príjemcovia nevedeli, komu iný list bol zaslaný. V takýchto prípadoch bude funkcia "BCC" užitočná.

štandardné adresové polia v programe Outlook

Pri vytváraní novej pošty sú štandardne k dispozícii dve polia: "To" a "Copy". A ak ich vyplníte, môžete poslať list viacerým príjemcom. Príjemcovia však uvidia, kto iný poslal rovnakú správu.

Ak chcete získať prístup do poľa "BCC", prejdite na kartu "Parametre" v okne vytvárania správ.

Tu nájdete tlačidlo s podpisom "SK" a kliknite na ne.

aktivuje pole skrytej kópie do výhľadu

V dôsledku toho budeme mať pole "SC ..." v poli "Kopírovanie".

slepá kópia vo výhľade

Teraz tu môžete vymenovať všetkých príjemcov, ktorí potrebujú túto správu poslať. V takom prípade sa príjemcovia nezobrazia adresy tých, ktorí dostali rovnaký list.

Na záver treba poznamenať, že táto funkcia často používajú spameri, čo môže viesť k blokovaniu takýchto e-mailov na poštových serveroch. Tiež podobné písmená sa môžu dostať do priečinka "nežiadúce písmená".