DLL

Téma nášho článku sa dnes zameria na opravu chyby pri absencii knižnice dynamických odkazov bcrypt.dll, ktorá sa objavuje u majiteľov operačného systému Windows XP. Ihneď si všimneme, že tento súbor bol vytvorený po vydaní tohto OS a je zahrnutý v štandardných komponentoch iba pre Windows Vista a staršie verzie. V súlade s tým je v uvažovanom systéme táto knižnica nahradená inými, ktoré vykonávajú rovnaké možnosti. To však nevylučuje skutočnosť, že niektorí používatelia stále čelia problémom. Ďalej chceme demonštrovať všetky dostupné metódy ich riešenia.

Metóda 1: Ručná inštalácia súboru bcrypt.dll

Najskôr sa pokúste jednoducho stiahnuť a pridať DLL do priečinka „System32“ (32 bitov) alebo „SysWOW64“ (64 bitov) umiestnených pozdĺž cesty „C: Windows“.

Systém niekedy ani potom nevidí súbor, a preto musí byť v systéme zaregistrovaný.

Viac informácií:

Ďalej by som rád poznamenal, že požadovaná DLL je obsiahnutá v novších verziách operačných systémov Windows, takže túto knižnicu môžete odtiaľ vziať a umiestniť do XP, ak máte prístup k iným počítačom.

Metóda 2: Preinštalovanie programu s deaktivovanou ochranou

Vyššie sme objasnili, že súbor bcrypt.dll nie je štandardne obsiahnutý v systéme Windows XP, čo znamená, že ho možno získať spolu so softvérom tretích strán vo forme objektu optimalizovaného na kompatibilitu s týmto OS. Niekedy však existujú situácie, keď ochrana nainštalovaná v počítači zablokuje inštaláciu takýchto knižníc a spojí ich s potenciálnymi hrozbami vo forme vírusov. Súbor bcrypt.dll, ktorý potrebujeme, môže byť v karanténe alebo úplne odstránený. Ak narazíte na podobný problém pri prvom spustení softvéru po inštalácii, odporúča sa preinštalovať ho s už vypnutou ochranou. Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v ďalších článkoch na našej webovej stránke pomocou odkazov uvedených nižšie.

Viac informácií:

Metóda 3: Inštalácia najnovších aktualizácií systému Windows

V jednej z dôležitých bezpečnostných aktualizácií pre systém Windows XP spoločnosť Microsoft napravila situáciu, keď sa pri interakcii s operačným systémom alebo pri spúšťaní programov zobrazilo na obrazovke upozornenie na absenciu bcrypt.dll. Prvým krokom je preto kontrola, či sú v počítači nainštalované všetky dostupné aktualizácie pre tento systém.

 1. Ísť do „Ovládací panel“pomocou špeciálneho tlačidla v ponuke „Štart“.
 2. Prejdite do ovládacieho panela a vyhľadajte aktualizácie pri opravách súboru bcrypt.dll v systéme Windows XP

 3. Tu vyberte možnosť „Centrum zabezpečenia“... Ak ste toto menu kompletne rusifikovali, bude sa volať táto časť „Centrum zabezpečenia“.
 4. Prejdite do centra zabezpečenia operačného systému a vyhľadajte aktualizácie pri opravách súboru bcrypt.dll v systéme Windows XP

 5. Venujte pozornosť vyhradenému panelu „Zdroje“ alebo „Zdroje“... Tu vás položka zaujíma „Skontrolovať najnovšie aktualizácie zo služby Windows Update“, ktorý má v angličtine formu „Skontrolovať najnovšie aktualizácie zo služby Windows Update“.
 6. Pri riešení problému so súborom bcrypt.dll v systéme Windows XP choďte na vyhľadanie aktualizácií

 7. Počkajte, kým sa načíta požadované okno, kde kliknite na tlačidlo „Rýchlo“ a počkajte na dokončenie operácie.
 8. Rýchle vyhľadávanie aktualizácií pri opravovaní chyby v súbore bcrypt.dll v systéme Windows XP

Po dokončení sťahovania a inštalácie nájdených aktualizácií zostáva iba reštartovať počítač, aby sa zmeny prejavili. Potom môžete pokračovať v spustení problematického softvéru a otestovať tak účinnosť metódy. Ak narazíte počas aktualizácie na problémy alebo máte ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy, prečítajte si materiál uvedený nižšie, ktorý čo najpodrobnejšie popisuje všetky akcie s aktualizácia systému Windows.

Viac informácií:

Metóda 4: Inštalácia podporovaných verzií Visual C ++

Knižnica dynamických odkazov bcrypt.dll, ktorú dnes kontrolujeme, je v systéme Windows XP nahradená inými súbormi, ktoré je možné nainštalovať spolu s najnovšími podporovanými verziami Visual C ++. Preto, ak ste ešte na svojom počítači nezostavili všetky zostavy tohto komponentu, odporúča sa ich nainštalovať, ako je uvedené nižšie.

Prejdite na stránku na stiahnutie pre Visual C ++ z oficiálneho webu spoločnosti Microsoft

 1. Kliknutím na vyššie uvedený odkaz nájdete stránku údržby Visual C ++. Tu začnite sťahovať najnovšiu verziu.
 2. Stiahnutie najnovšej verzie Visual C ++ na odstránenie problému s bcrypt.dll v systéme Windows XP

 3. Posunutím nadol zobrazíte ďalšie dostupné možnosti sťahovania. Vyberte iba tie balíky, ktoré ešte nie sú nainštalované vo vašom operačnom systéme.
 4. Stiahnutie všetkých podporovaných verzií Visual C ++ pri oprave súboru bcrypt.dll v systéme Windows XP

 5. Pri prechode na novú stránku kliknite na tlačidlo "Stiahnuť ▼".
 6. Spustenie sťahovania Visual C ++ pri opravovaní problému bcrypt.dll v systéme Windows XP

 7. Počkajte na dokončenie sťahovania spustiteľného súboru a potom ho spustite kliknutím ľavým tlačidlom myši.
 8. Ako spustiť spustiteľný súbor Visual C ++ pri oprave súboru bcrypt.dll v systéme Windows XP

 9. Keď sa zobrazí upozornenie od bezpečnostnej služby Windows, kliknite na tlačidlo „Spustiť“.
 10. Potvrdenie spustenia spustiteľného súboru Visual C ++ pri opravovaní problému Bcrypt.dll v systéme Windows XP

 11. Otvorí sa Sprievodca inštaláciou, v ktorom okamžite pokračujete k ďalšiemu kroku.
 12. Prejdite na krok inštalácie Visual C ++ a opravte problém bcrypt.dll v systéme Windows XP

 13. Prijmite podmienky licenčnej zmluvy a začnite proces inštalácie.
 14. Pri inštalácii Visual C ++ na opravu problému bcrypt.dll v systéme Windows XP prijmite licenčnú zmluvu

 15. Zostáva iba čakať na dokončenie tejto operácie, po ktorej môžete pokračovať v inštalácii ďalších balíkov alebo v testovaní problematického softvéru bez reštartovania počítača, pretože všetky zmeny sa prejavia okamžite.
 16. Čaká sa na dokončenie inštalácie Visual C ++, zatiaľ čo sa opravuje problém s bcrypt.dll v systéme Windows XP

Vyššie sme preskúmali štyri dostupné možnosti získania chýbajúcej knižnice v systéme Windows XP. Ako vidíte, algoritmus na implementáciu každého z nich je odlišný, čo súvisí aj s príčinami problému. Ak nie ste schopní dosiahnuť tento efekt, skúste použiť inú verziu problémovej aplikácie alebo inovujte na novšiu verziu OS, ak je to možné.