AMD Radeon Software Crimson je špecializovaný softvérový balík vyvinutý známym výrobcom pokročilých grafických adaptérov pre počítače a prenosné počítače - Advanced Micro Devices. Účelom balíka je zabezpečiť správnu úroveň výkonu pri interakcii grafických kariet a iných hardvérových a softvérových komponentov počítačov, ako aj riadiť nastavenia grafických adaptérov AMD a aktualizovať ich ovládače.

Tento softvér obsahuje vo svojom zložení ovládače potrebné pre plnú funkčnosť grafických kariet AMD, ako aj shell program, ktorý riadi nastavenia grafickej karty. Tento prístup vám umožňuje plne využiť príležitosti, ktoré výrobca pri navrhovaní a výrobe grafického procesora ponúka.

Informácie o systéme

Prvá funkcia, ktorú má používateľ k dispozícii po spustení programu Radeon Software Crimson, je získavanie informácií o hardvérových a softvérových komponentoch systému, v ktorom je softvérový balík používaný. Informácie sú k dispozícii na prezeranie a kopírovanie po prepnutí na kartu "Systém" . Zobrazia sa nielen všeobecné informácie,

AMD Radeon Software Crimson Prehľad systému

ale aj údaje o verziách nainštalovaného softvéru,

AMD Radeon Software Crimson System - softvér

ako aj rozšírené informácie o GPU.

AMD Radeon Software Crimson System - grafický procesor

Profily pre hry

Hlavným účelom grafického adaptéra, pokiaľ ide o väčšinu používateľov produktov AMD, je spracovanie obrazu a vytváranie krásneho obrazu v počítačových hrách. Preto v proprietárnom softvéri na prácu s grafickými kartami výrobcu je možné konfigurovať túto hardvérovú súčasť pre každú aplikáciu, v ktorej je plne využitá. Toto je implementované tým, že používateľovi poskytuje možnosť vytvárať profily. Môžete ich nakonfigurovať pomocou karty Hry .

Profily AMD Radeon Software Crimson Game

Globálna grafika, AMD OverDrive

Okrem úpravy správania grafickej karty v každej samostatnej aplikácii je možné zmeniť všeobecne tzv. Globálne parametre , to znamená grafické adaptéry pre celú sadu inštalovaných programov.

AMD Radeon Software Crimson Globálna grafika

Samostatne stojí za zmienku o schopnostiach komponentov "AMD OverDrive" . Toto riešenie umožňuje zmeniť štandardné hodnoty frekvencií grafického procesora a pamäte grafickej karty a tiež zmeniť hodnotu rýchlosti ventilátora. Inými slovami, "urýchliť" grafický systém, čo výrazne zvyšuje jeho výkon.

Technológia AMD Radeon Crimson Global OverDrive

Profily pre video

Okrem grafiky v hrách môže byť výkon grafickej karty použitý na spracovanie a zobrazovanie videa. Vhodné zobrazenie videí je možné prispôsobiť výberom profilu na karte Videá .

Nastavenia monitora

Monitor ako hlavný prostriedok zobrazovania obrazu spracovaného grafickým adaptérom môže a musí byť ladený. V programe Radeon Software Crimson sa na tento účel poskytuje špeciálna záložka "Display" .

Grafická karta AMD Radeon Crimson Tab

Pomocou položky "Vytvoriť používateľské povolenia" na karte "Display" môžete naozaj nastaviť displej počítača veľmi hlboko a úplne.

AMD Radeon Software Crimson Vytvorte vlastné povolenia

AMD ReLive

Použitím karty "ReLive" poskytuje používateľovi Radeon Software Crimson príležitosť využívať vlastný vývoj AMD, ktorý je určený na zachytenie obrázkov v rôznych aplikáciách, vrátane herných aplikácií, ako aj vysielanie a zaznamenávanie herného procesu.

AMD Radeon Software Karmínové bahno

Pomocou tohto nástroja môžete definovať veľký počet nastavení, rovnako ako ich zmeniť takmer bez prerušenia hry pomocou špeciálneho in-game toolbar.
AMD Radeon Software Crimson v hernom paneli

Aktualizácia softvéru / ovládačov

Samozrejme, že grafická karta nemôže plne fungovať v systéme bez prítomnosti najnovších špeciálnych ovládačov. Rovnaké komponenty poskytujú všetky vyššie uvedené funkcie programu. Spoločnosť AMD neustále zdokonaľuje ovládače a softvér a získava aktualizácie používateľov čo najskôr po uvoľnení softvéru Radeon Software Crimson, pričom je k dispozícii špeciálna funkcia na karte Aktualizácie .

AMD Radeon Software Crimson Aktualizácia

Systém upozornení používateľov o uvoľnení nových verzií ovládačov a softvéru vám umožňuje neprekonávať aktualizáciu a vždy aktualizovať systém.

AMD Radeon Software Crimson Updates k dispozícii

Nastavenia aplikácie

Pomocou karty Nastavenia môžete definovať hlavné parametre správania shellu na ovládanie a riadenie výkonu video adaptérov AMD. Zakázanie reklamy, zmena jazyka rozhrania a ďalšie nastavenia je možné zmeniť pomocou rôznych tlačidiel v špeciálnom okne.

Softvérové ​​nastavenia aplikácie AMD Radeon Crimson

Okrem iného vám karta umožňuje kontaktovať technickú podporu výrobcu pri riešení širokého spektra problémov so softvérom a hardvérovými produktmi od spoločnosti AMD.

dôstojnosť

  • Rýchle a pohodlné rozhranie;
  • Veľký zoznam funkcií a nastavení, ktoré pokrývajú takmer všetky potreby používateľa;
  • Pravidelné aktualizácie softvéru a ovládače.

nedostatky

  • Nedostatok podpory starších grafických kariet.

Program AMD Radeon Software Crimson by sa mal pripisovať aplikáciám, ktoré sa odporúčajú na inštaláciu a používanie všetkými vlastníkmi moderných grafických kariet Advanced Micro Devices. Komplex umožňuje plne odhaliť potenciál grafických kariet AMD z dôvodu možnosti doladiť parametre a tiež pravidelne aktualizovať ovládače, čo je dôležitá súčasť procesu udržiavania grafickej úpravy systému v aktuálnom stave.

Stiahnite si AMD Radeon Software Crimson zdarma

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie z oficiálnej stránky